Welcome to our school! Die Fachschule in Blatná
Snižení energetické náročnosti SOŠ Blatná Jihočeský kraj Město Blatná Ministerstvo školství grant Logo STYRAX Windows Phone 8 ProgeCad

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!

Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745

Střední odborná škola Blatná má více jak padesátiletou tradici. V roce 2013 oslavila již 55. výročí existence.
V současné době SOŠ Blatná nabízí tyto tři obory:


Škola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky, každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Modernizací prošel také areál školy, který nabízí travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.
Součástí areálu je rovněž tělocvična a domov mládeže - vše propojeno spojovací chodbou. V budově školy je i školní jídelna.
Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce fotogalerie.

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projket školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků se každoročně dostává na vysoké školy, především s technickým a ekonomickým zaměřením.


Škola má v areálu vlastní jídelnu a domov mládeže s dostatečnou kapacitou. SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného). Je připravováno vyřešení bezbariérového přístupu do areálu školy, šatny jsou nově vybaveny uzamykatelnými skříňkami.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy, mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory budou ve všech učebnách, využívá se i interaktivních tabulí, jako písáren se využívá učeben VYT, dále elektrotechnické laboratoře, posilovna, tělocvična s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovna s informačním centrem, školní jídelna i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žáků, v atletice škola získává přední umístění ve středoškolském poháru, oblíbené jsou i odbíjená, florbal, basketbal, malá kopaná a softbal (škola má softbalové hřiště). Ve volném čase žáci využívají venkovní hřiště, tělocvičnu, posilovnu, samozřejmostí je přístup k počítačům i po vyučování, žáci mají přístup do počítačových učeben včetně využití Internetu a softwaru školy od pondělí do čtvrtka každý den až do 18:00 (v úterý a ve čtvrtek lze i večer). Všechny počítače jsou připojeny na Internet linkou s vysokou propustností. V areálu jsou nápojové automaty. Školní kuchyně je známá kvalitou jídel. Při zajišťování některého vybavení (např. Internet) a akcí pomáhá i Nadační fond školy. Škola udržuje mezinárodní spolupráci např. se školami v Portugalsku, Polsku, Turecku, Španělsku, Itálii a Litvě (projekty Comenius), možnosti zahraničních pobytů žáků (možnost studia i ve Skotsku, v minulých letech i v USA atd.), mezinárodní komunikace prostřednictvím e-Twinningu probíhá průběžně a škola je v eTwinnigu nejlepší střední školou v rámci celé Evropy (ocenění v roce 2014).

Další informace o škole získáte při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.czaktuality

Nový rozvrh pro rok 2016/2017

V části "Žákům a rodičům" již je vyvěšen nový rozvrh, drobné změny ještě mohou nastat. Ve čtvrtek 1.9. bude zahájen nový školní rok (tento den pouze třídnické hodin, organizační pokyny a bezpečnost práce, výuka dle rozvrhu začíná 2.9.). Všichni pedagogové jsou ve škole již od pátku 26.8. Všem žákům přejeme úspěšný průběh školního roku 2016/17 u čtrťáků završený maturitou.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY a NA SHLEDANOU 1. září ve školním roce 2016/2017

Dne 30. 6. byla rozdána ročníková vysvědčení a rovněž školní certifikáty odborných znalostí a dovedností - viz níže. Všem žákům i přátelům školy přejeme nádherné letní prázdniny a těšíme se na viděnou při zahájení nového školního roku 2016/2017. INFORMACE ke studiu PRO ŽÁKY PŘIJATÉ od září do 1. ročníku a pro jejich RODIČE jsou poštou odeslány odpoledne 4.7. a následně vyvěšeny i v části webu "Žákům a rodičům".

Sportovní den školy

Ve středu 30. 6. 2016 je tradiční celoškolní SPORTOVNÍ DEN se soutěžemi v odbíjené, softbalu, florbalu, malé kopané, stolním tenisu i se soutěží "velkých mozků".Foto ze sportovního dne zde! Třeťáci před ním mají sportovně turistický kurz (zahrnující mimo jiné i adrenalin park v Hluboké, pěší i cyklistické výlety po okolí, návštěvu kuželny či tenisových kurtů atd.). Foto ze sportovního týdne 3. ročníků zde!

Vyhlášeno 3. kolo a uzavřeno 2.kolo přijímacího řízení

Více informací zde. Přijímací test pro přihlášené ve druhém kole proběhl v pondělí 27.6. od 8:00. Následně bylo pro případné další zájemce vyhlášeno poslední kolo s možností přihlášení do konce srpna (do 19.8.2016).

Beseda s ministrem průmyslu a obchodu a senátorem

V pátek 24.6.2016 v sále SOŠ Blatná proběhla beseda s panem ministrem průmyslu a obchodu ČR Ing. Janem Mládkem, CSc. a panem senátorem Ing. Karlem Kratochvílem v přítomnosti místostarosty města Blatné a s přizváním žáků SOU Blatná. Hosté pohovořili s žáky a pedagogy na téma EU včetně právě aktuálního "brexitu", problémů v rámci EU a rozvoje průmyslu, obchodu a zemědělství v ČR. Podpořili i důraz na odborné a technické vzdělávání, ke kterému mají obě blatenské školy vhodné zaměření.

CERTIFIKACE odborných znalostí

Počínaje letošním školním rokem bude SOŠ Blatná žákům průběžně vydávat "školní" certifikáty osvědčující absolvování ucelených bloků odborných znalostí. Na konci daného ročníku či bloku odborných praxí obdrží žák, který odbržel za danou oblast alespoň hodnocení "dobrý", písemný certifikát přesně pojmenovávající odborné znalosti a dovednosti v daném oboru (např. z oblasti ekonomiky a účetnictví, marketingu, manegementu, kancelářského softwaru, operačních systémů (IT instalací), webových technologií, programování (včetně CNC), počítačové grafiky, svařování optických kabelů, ale i o účasti v mezinárodních projektech či o obhajobě žákovského projektu). Tyto certifikáty budou konkretizovat a doplňovat ročníková vysvědčení (obsahující jen strohé názvy předmětů) a maturitní vysvědčení (to obsahuje i specifikaci profilových zkoušek, ale ta nemůže přesně popsat dílčí bloky odborných kompetencí).

Tradiční státní zkoušky z grafických disciplín jsou obnoveny

Termíny státních zkoušek z psaní na klávesnici a obchodní korespondence začaly v dubnu 2016 pod dozorem zkušebních komisařů Státního těsnopisného ústavu NÚV Praha přímo ve školách. Na naší škole se uskuteční v pátek 17. června 2016. Zatím se přihlásilo 17 studentů. Další zájemci se mohou přihlásit u Ing. Hany Augustinové (e-mail augustinova(zavináč)blek.cz). Poplatek činí 600,- Kč. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Veškeré podrobné informace k realizaci zkoušek, včetně vydané vyhlášky, zkušebního řádu jsou uveřejněny na stránkách www.nuv.cz společně s formuláři předtisků a typovými úlohami se správnými řešeními. U státních zkoušek přejeme hodně štěstí a hbité prsty!

MATURITY

V pátek 6. 5. proběhla praktická maturitní zkouška z odborných předmětů a již od 2. do 5. 5. maturanti absolvovali didaktické testy z ČJL a z matematiky nebo z cizího jazyka (ANJ či NEJ) a také písemné práce z ČJL a z ANJ nebo z NEJ. V týdnu od 16. 5. 2016 pak proběhnou ústní zkoušky z ČJL a cizího jazyka a ústní zkoušky z odborných předmětů: podle oboru z elektrotechniky, z operačních systémů, z ekonomiky, z účetnictví případně z nepovinných předmětů. Předání maturitních vysvědčení bude tradičně na zámku v Blatné ve čtvrtek 26. 5. a to od 13:00 pro absolventy oborů Elektronické počítače (4.A) a Informatika v ekonomice (4.B) a od 13:45 pro Obchodní akademii (4.C). Přejeme všem maturantům úspěšné prokázání ve škole nabytých znalostí a dovedností a radostnou cestu na slavností převzetí zaslouženého maturitního vysvědčení.

Návštěva zájemců o studium - po domluvě kdykoli

Den otevřených dveří byl v pátek 22. 1. 2016. Všem zájemcům o studium i jejich rodičům doporučujeme osobní návštěvu školy, která je po dohodě možná i kterýkoli pracovní den. Těšíme se na viděnou.

Webkamera u "školních" poštolek - vyvedeno!

V březnu byl opět zprovozněn přímý přenos z webkamery u hnízda poštolek hnízdících na balkóně v nejvyšším patře budovy domova mládeže. Od 3.4. jsou postupně snášena vajíčka. Sneseno bylo 6 vajec, vylíhla se 4 mláďata - kroužkována: dne 30.5.2016 (za asistence žáků v rámci "environmentální výchovy") a DNE 15.6. VYLETĚLA z hnízda. Přenos zajišťovaný žáky a zaměstnanci SOŠ Blatná lze sledovat na webkameře zde Případně podrobnosti i z let minulých jsou na webu spolupracující ZO ČSOP Blatná zde.

Vyvěšeny výsledky přijímacích testů v pondělí 25.4. ve 14:00

Tak, jak je uvedeno v kritériích, došlo k vyvěšení souhrnných výsledků po obou dnech (testy jsou v SOŠ Blatná 22. i 25.4.) na webu školy www.blek.cz a na nástěnce ve vestibulu během odpoledne v pondělí 25. 4. 2016 (ve 14:00). Nezapomeňte následně do pracovních 10 dnů (tedy do 9.5.) doručit řediteli SOŠ Blatná ZÁPISOVÝ LÍSTEK (s podpisy jak rodiče tak i žáka). Po potvrzení přijetí odevzdáním zápisového lístku obdrží uchazeč (zákonný zástupce) písemné potvrzení o přijetí („rozhodnutí“), při odevzdání zápisového lístku osobně bude vydáno toto rozhodnutí obratem, při zaslání zápisového lístu poštou bude rozhodnutí posláno dopisem s dodejkou (odesíláme po uplynutí termínu pro předání ZL tedy na poštu předáváme dne 10.5.). Podrobné informace ke studiu (včetně informace o učebnicích, případném ubytování v DM atd.) obdrží přijatí poštou na přelomu června a července (budou vyvěšeny i na webu školy www.blek.cz). Další informace k přijímání jsou v části "Přijímání žáků"

Okresní kolo v hokejbale

Dne 12.4.2016 se v Blatné uskutečnilo okresní kolo v hokejbalu. V loňském roce se náš tým probojoval až do republikového finále. Tentokrát hokejbalisty SOŠ Blatná zastavil tým hokejistů z Gymnázia Strakonice (3:6).
Zbylá dvě utkání proti dvou týmům SOU Blatná skončily pro náš tým vítězně (8:0 a 4:2). K druhému místu v okrese všem hráčům gratulujeme. Nejlepším naší střelcem s šesti brankami byl Ivan Říha. Nejhezčí góly střílel Petr Maňaska, technickými parádami bavil diváky Daniel Michálek.
Fotky z turnaje naleznete zde.

Pozvánky pro přihlášené zájemce o studium

Pozvánky na přijímací testy (viz kritéria přijímacího řízení) jsou všem přihlášeným odeslány posledního března (poštou či mailem - byl-li uveden na přihlášce, poštou tedy doručeny 1.4. či nejpozději 4.4.) a to na termín 22.4. nebo 25.4. (podle volby uchazeče uvedené na přihlášce či upřesněné později).

Matematická olympiáda Klokan 2016

18. 3. 2016 proběhla na naší škole jako obvykle matematická olympiáda Klokan 2016. Gratulujeme všem k umístění a těšíme se na další ročník. Více zde.

Okresní kolo ve florbalu

Dne 30.3.2016 se uskutečnilo okresní kolo SŠ ve florbalu ve Strakonicích. Družstvo dívek SOŠ Blatná obsadilo opět druhé místo. Chlapcům se tentokráte po loňském druhém místě nepodařilo po dvou porážkách postoupit ze skupiny. Všem hráčkám a hráčům děkujeme za reprezentaci školy.

Obhajoby žákovských projektů

V týdnu od 22. do 26. února v sále SOŠ Blatná probíhají obhajoby žákovských projektů žáků 4. ročníku (všech oborů) formou počítačové przentace a obhájení závěrečné práce v rámci předmětu praxe. Tato forma žákovských projektů byla vysoce hodnocena i v poslední inspekční zprávě. Žáci elektrotechnického oboru Elektronické počítače předvádějí a obhajují vlastní elektrotechnický výrobek (a jeho dokumentaci), žáci oborů Informatika v ekonomice a Obchodní akademie obhajují informatickou či ekonomickou odbornou práci zpracovanou na základě předcházející souvislé praxe ve spolupracujících podnicích a organizacích.

Veselé velikonoce a velikonoční pomlázky na DM

Dne 22.3.2016 proběhlo v DM SOŠ pletení velikonočních pomlázek. Děvčata z prvních ročníků se pod vedením vychovatelů pletení pomlázek zhostilo na výbornou.
Přejeme hezké prožití velikonočních svátků.
Foto zde.

Návštěva Domova Petra v Mačkově

Dne 3. března 2016 navštívily tři studentky a dvě učitelky naší školy Domov Petra v Mačkově. Prohlédly si jednotlivé pavilony, chráněné bydlení a rukodělné dílny. Byla obnovena předchozí spolupráce školy s Domovem. Účastnice strávily společně s klienty příjemné odpoledne se zpěvem a hrou na hudební nástroje a byla navázána nová přátelství. V brzké době se bude setkání opakovat. Fotografie zde. Článek na webu Domova Petra zde.

Státnice z psaní na klávesnici obnoveny

Od dubna 2016 bude opět složit státní zkoušky z "grafických disciplín", tedy z psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači. Po pěti letech byla konečně schválena nová vyhláška MŠMT, které obnovuje možnost konání těchto státnic, které naposledy bylo možné konat v roce 2011 a tradičně se jich účastní i většina žáků naší SOŠ z oborů obchodní akademie a část žáků oboru Informatika v ekonomice, a to s výrazně vysokou úspěšností (ve srovnání s jinými podobnými školami). Současní žáci SOŠ Blatná i absolventi se mohou ke státnicím z psaní na klávesnici hlásit v SOŠ Blatná u Ing. Augustinové.

S robotem o ceny - vyhlášení

SOŠ Blatná vyhlašuje výsledky soutěže S ROBOTEM O CENY.
Výsledné pořadí zde,
vyslekdy losování S robotem o ceny zde!

Anketa žáků na využití místnosti číslo "5"

Nejpozději od září 2016 v SOŠ Blatná chceme nově zařídit místnost číslo „5“ v přízemí hlavní budovy školy. V minulém školním roce sloužila jako sklad a zázemí pro stavbu (zateplení budovy) a zatím není jinak využita a to je jistě škoda. Nabízí se například využití jako studovna (čítárna) či odpočívárna či „čekačka“ na dobu volných hodin (poledních přestávek), na dobu před zahájením (dejme tomu od 7:05) a chvíli po ukončení výuky (třeba až do cca 17:00?). Stávajícím žákům byly rozdány anketní lístky pro vyhodnocení přání a nápadů na úpravu a využití této místnosti. Uvítáme případné nápady i od budoucích žáků - stačí napsat na mail školy skola@blek.cz Po rozkliknutí anketního lístku se dozvíte více. Anketní lístek

Mezinárodní videokonference v rámci projektu eTwinning

V pátek 12. 2. 2016 proběhla v rámci našeho mezinárodního projektu eTwinning s názvem „TAG“ 1. videokonference žáků z našeho 1. ročníku a jejich vrstevníků z partnerských škol z Portugalska, z Itálie a z Polska. Žáci se vzájemně představovali a testovali se ve znalostech o partnerských zemích. Přes řadu technických problémů si to všichni užili. Blíže o eTwinnigu v části "O škole" ve složce "Mezinárodní spolupráce".

Beseda o bankovním systému ČR

9. 11. 2015 na SOŠ Blatná byla uskutečněna beseda o bankovním systému ČR. Přednášel ředitel KB Blatná Vlastimil Průša a pracovník Ing. Jaroslav Čížek. Studenty seznámili se základními úkoly centrální banky a činností obchodních bank. Došlo k prohloubení učiva z ekonomiky 4. ročníku.

Projekt RESPECT IN THE CYBERSPACE získal Evropský certifikát kvality

eTwinningový projekt mezinárodní spolupráce školy s názvem RESPECT IN THE CYBERSPACE získal Evropský certifikát kvality. Pokračování zde...

Počítačový kroužek pro žáky ZŠ je i v roce 2015

Stejně jako v předchozích letech bude od října 2015 v SOŠ Blatná otevřen počítačový kroužek pro žáky základních škol (zdarma!). Mohou si vyzkoušet tvorbu webových stránek, programování nebo práci s grafickými programy. Kroužek probíhá od října každý pátek od 14 hodin.

Více informací naleznete zde.

Vánoční zpívání

22. 12. 2015 proběhne Vánoční zpívání v tělocvičně školy. Všichni jste srdečně zváni.
Pozvánka zde.

Vánoční laťka

Dne 16.12. 2015 se uskutečnil 23. ročník závodů ve skoku vysokém s hudbou v tělocvičně SOŠ Blatná.
Závodů se zúčastnilo celkem 28 závodníků z pěti škol. Soutěžilo ve čtyřech kategoriích a diváci mohli tleskat i velmi kvalitním výkonům. Výsledky, fotky, video z akce si můžete prohlédnout zde.

Praxe z programování

V rámci učební praxe z programování si studenti 3. ročníku vyzkoušeli tvorbu účetní aplikace a počítačové hry pro tablety a mobily.
Foto zde.

Maturitní ples 4C

V pátek 11. prosince 2015 od 20:00 je v sokolovně v Blatné maturitní ples třídy 4.C (obchodní akademie).

Adopce sirotka z Ugandy

Žáci a zaměstnanci školy "adoptovali" malého chlapce z ugandské Buhomy v rámci charitativní akce společnosti BwindiOrphans. Vybraný příspěvek umožní "našemu" Rolandovi zajistit náklady spojené se školní docházkou a celoroční stravování. Podrobnosti najdete na webu www.bwindiorphans.org, Roland Akampurira je v odkaze Děti - Adoptované. SOŠ Blatná samozřejmě bude Rolanda podporovat i další roky školní docházky. Počátkem dubna jsme od ROLANDA obdrželi PODĚKOVÁNÍ a PŘÁNÍ do roku 2015 spolu se zprávou o ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ 3.ročníku a postupu DO 4.TŘÍDY (vysvědčení najdete na výše uvedeném webu). Podporou sirotků z Buhomy nacházející se u NP Bwindi se navíc nepřímo přispívá i k ochraně mimořadné přírodní lokality kde v pralese žijí poslední horské gorily a podporou místních obyvatel lze zabránit tlaku na kácení pralesa a hledání příjmů z pytlačení. SOŠ Blatná může (kromě jiných environmentálních besed či vycházek) nabídnout školám i promítání fotografií a přednášku o přírodě Ugandy - informace u ředitele školy. Pro žáky SOŠ tato environmentální přednáška již proběhla a bude zařazena znovu v rámci výuky ekologie.

Okresní kolo SŠ v košíkové

Dne 24.11.2015 se uskutečnilo okresní kolo SŠ v košíkové ve Strakonicích.
Více info a foto zde.

Soutěž ÚČETNÍ DERBY

Tereza Veselá a Zuzana Havrdová, obě studentky 3. ročníku se 5.11.2015 zúčastnily krajského kola soutěže ÚČETNÍ DERBY. Na soutěž je doprovázela.. pokračování zde.

Přátelské utkání sálová kopaná

Dne 10.11.2015 od 19.00 hodin se v tělocvičně SOŠ Blatná uskutečnilo přátelské utkání v sálové kopané mezi studenty DM SOŠ Blatná a DM SOU Blatná. Po dlouhém boji toto utkání vyhráli naši chlapci 7 : 5. Za všechny vychovatele by jsem chtěl poděkovat týmu SOŠ Blatná a to jmenovitě Danielu Chadimovi, Janu Stulíkovi, Danielu Navarovi, Matějovi Michálkovi, Lukáši Kerekaničovi, Lukáši Michálkovi a Adamovi Jastrabanovi. Rovněž by jsem chtěl poděkovat i celému týmu SOU Blatná a jejich vychovatelce paní Zdeně Braunové. Těšíme se na další spolupráci.

Maturitní ples 4AB

V pátek 27. listopadu 2015 od 20:00 je v Blatné maturitní ples třídy 4.A a 4.B. Pozvánka zde.

Přátelské utkání ve florbale Březnice 2015

Dne 21.10.2015 od 16.45 hodin se v tělocvičně SOŠ Březnice uskutečnilo přátelské florbalové utkání mezi studenty DM SOŠ Blatná a DM SOŠ Březnice.... pokračování zde.

Stolní tenis Volyně 2015

22.10.2015 se naše škola účastnila okresního kola ve stolním tenise. Dívky obsadily druhé místo. Chlapci v těsném boji obsadili 6 místo kdy v infarktovém souboji podlehli rivalovi SOU Blatná 4:3.
Foto zde

eTwinning Quality Label

Certifikát kvality za eTwinningový projekt Respect in the Cyberspace převzala na Národní konferenci eTwinning v Praze koordinátorka projektu Marie Švehlová. Fotografie z akce najdete zde.

Ekonomická soutěž v Písku

Ve čtvrtek 1. října 2015 se studenti ze 3. a 4. ročníku oboru obchodní akademie zúčastnili krajské soutěže EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2015, pokračování zde.

Vzhůru do ŠVÝCARSKA

Po úspěšném výjezdu do Anglie následuje jazykový a poznávací zájezd do ŠVÝCARSKA (s CK Ciao). Od 11. do 17. října se 20 žáků školy spolu se 2 pedagogy zúčastní pobytu v horské alpské vsi Visperterminen. Matterhorn a další alpské štíty, sýry, čokoláda, termální koupaliště a také samozřejmě důkladné procvičení němčiny budou nezapomenuteklným zpetřením bězné školní výuky. Náklady jsou hrazeny z přiděleného grantu (projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2698, s názvem SOŠ Blatná - zahraniční pobyty žáků a pedagogů).

Vzhůru do ANGLIE!

Od 13. do 19. září se 40 žáků školy (přihlášení druháci a třeťáci) spolu se 4 pedagogy zúčastní pobytu v Anglii (Plymouth) spojeného s výukou angličtiny. Náklady jsou hrazeny z přiděleného grantu (projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2698, s názvem SOŠ Blatná - zahraniční pobyty žáků a pedagogů). Podobně se později skupina žáků vydá na zájezd do Švýcarska s výukou němčiny.

Okresní kolo SŠ v atletice Corny pohár 2015

Dne 18. 9. 2015 se v Blatné konalo okresní kolo středních škol v atletice Corny Pohár, který už dvacet tři let pořádá SOŠ Blatná. V chlapecké kategorii se zúčastnilo celkem 7 škol.......

Pokračování zde.

Výběrové řízení

7. 10. 2015 SOŠ Blatná vypisuje výběrové řízení na stavbu přípojky tlakové kanalizace. Text výzvy je ke stažení zde. V případě zájmu nás kontaktujte na E-mailu kotrous(zavináč)blek.cz nebo skola(zavináč)blek.cz pro zaslání přístupu k potřebné dokumentaci akce. VÝBĚR JIŽ PROBĚHL - řízení bylo uzavřeno, byla vybrána nejvýhodnější nabídka firmy PROTOM Strakonice.