Dne 2. 9. 2020 proběhly volby do školské rady.  Byli zvoleni navržení kandidáti jak za „oprávněné osoby“ (zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky) tak za pedagogy. Zvolené 4 členy školské rady a 2 členy jmenované zřizovatelem musí ještě schválit Rada Jihočeského kraje, funkční období je tříleté. Seznam navržených (a zvolených)  kandidátů do voleb ŠKOLSKÉ RADY SOŠ Blatná a datum voleb (datum voleb bylo aktualizováno na 2.9.dle vývoje mimořádných opatření vlády) naleznete zde.

Úřední dny: od pondělí 31.8. běžný provoz (každý školní den). 

 Od září pro žáky zavedena úprava provozu sekretariátu na dobu 9:00 až 10:00 a od 12:00 do 13:30 s maximálním využitím schránky umístěné proti dveřím sekretariátu a vyřízením potvrzení apod. max. do druhého dne se zpětným předáním zpravidla třídními.

Rovněž lze doporučit využívat mail skola(zavináč)blek.cz

Školní rok 2020/21 byl zahájen již s běžnou (prezenční) výukou, zahájení třídnickými hodinami v úterý 1.9. od 8:00, výuka dle rozvrhu následuje od středy 2.9. (Žáci 1. ročníku ubytovaní v DM přijíždějí již v pondělí 31.8. od 17:00 do 18:00 – viz informace v části „Domov mládeže“).

Informace k „hygienickým“ pravidlům jsou vyvěšeny a jsou předávány žákům a jejich rodičům. 

2. KOLO přijímacího řízení bylo vyhlášeno na několik volných míst do oborů Elektronické počítače (Elektrotechnika) a Obchodní akademie, zájemci mohou kontaktovat ředitele už nyní. Do oboru Informační technologie 2. kolo vyhlášeno není.

Základní informace o škole:

Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 (zkráceně SOŠ Blatná) je škola s více než šedesátiletou tradicí. V současné době nabízí celkem tři studijní obory (ŠVP) zakončené maturitou: Obchodní akademie, Elektronické počítače a Moderní informační technologie.

Škola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky (a další dvě odborné elektrotechnické učebny s PC), každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Projektory jsou ve všech učebnách. Moderní areál školy nabízí kromě učeben travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.

Součástí areálu je rovněž tělocvična, domov mládeže, školní jídelna – vše propojeno spojovací chodbou.

Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce „O škole/fotogalerie“.

SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného).

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projekt školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků každoročně začíná studovat na vysokých školách, především s technickým a ekonomickým zaměřením.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy. Mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory jsou ve všech učebnách. K výuce jsou využívány  interaktivní tabule, jako písárny učebny VYT.  Dále můžete navštívit elektrotechnické laboratoře, posilovnu, tělocvičnu s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovnu s informačním centrem, školní jídelnu i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žáků, v atletice škola získává přední umístění ve středoškolském poháru. Oblíbenými sporty žáků jsou také odbíjená, florbal, basketbal, malá kopaná a softbal (škola má softbalové hřiště). Ve volném čase žáci využívají venkovní hřiště, tělocvičnu, posilovnu, samozřejmostí je přístup k počítačům i po vyučování. Všechny počítače jsou připojeny na Internet linkou s vysokou propustností. V areálu jsou nápojové automaty. Školní kuchyně je známá kvalitou jídel. Při zajišťování některého vybavení a akcí pomáhá i Nadační fond školy.

Další informace o škole získáte v části „O škole“ a při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.cz