Změny v organizaci 2. pololetí školního roku 2019/2020 naleznete v sekci ŽÁKŮM A RODIČŮM.

Provozní doba sekretariátu

(po dobu mimořádných patření vlády) je zkrácena na dny

ÚTERÝ A ČTVRTEK od 8:00 do 11:00

Pište nám na mail  skola(zavináč)blek.cz  , v neodkladných případech lze volat na mobilní číslo ředitele školy (uvedeno v kontaktech na www. blek.cz)

Žádám žáky mající řidičský průkaz, aby si přečetli na úložišti X:\Student\Predmety\INFORMACE PRO VŠECHNY nově vložený soubor ŽÁDOST-NABÍDKA. Rovněž pilně pracujte na postupně vkládaných mimořádných úkolech na studentském webu ve složce „predmety“  Děkuji Pavel Kotrouš

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 14. března 2020 č. 211 bude školní jídelna SOŠ  od pondělí 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020, tedy po dobu uvedenou v  usnesení, POSKYTOVAT STRAVOVÁNÍ POUZE PRO ZAMĚSTNANCE SOŠ BLATNÁ. Ostatním strávníkům se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.  AKTUALIZACE: od 17.3. do 24.3. DO ODVOLÁNÍ JE PROVOZ JÍDELNY ZCELA PŘERUŠEN

INFORMACE k provozu školy v době od 11.3.2020 do ukončení platnosti mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví:

Po dobu platnosti opatření je tedy pro žáky SOŠ Blatná výuka ve škole zrušena (přerušena) a žáci samostudují (opakují si) doma s využitím učebnic, sešitů a dalších výukových zdrojů. Žáci jsou povinni sledovat web školy (i studentský web v části „predmety“) a svůj mail (nahlášený či aktualizovaný třídním), na který od pondělí 16.3. budou postupně dostávat pokyny k úkolům z jednotlivých předmětů k samostudiu vyvěšovaným postupně na serveru určeném studentům (ve složce „predmety“). 

Přerušen je i provoz DOMOVA MLÁDEŽE.  Žáci z DM či jejich rodiče, kteří si potřebují z pokoje vyzvednout např. učebnice a sešity, mohou zazvonit u hlavního vchodu do školy v pracovní dny mezi 8:00 až 11:00  nebo si nejlépe dobu domluví mailem na skola(zavináč)blek.cz nebo na mobil ředitele školy (uvedený v kontaktech). Totéž platí pro vyzvednutí učebnic a pod. ze šatních skříněk.

Školní jídelna nevaří pro žáky, ale je v provozu pro zaměstnance a ostatní strávníky – aktualizace: od 17.3. do 24.3. je provoz jídelny přerušen úplně.

Aktualizace vládního opatření ze dne 12.3.:

Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Proto je do odvolání mimořádného opatření Vlády ČR („nouzového stavu“) ZCELA UZAVŘENA TĚLOCVIČNA i venkovní sportoviště SOŠ Blatná

Informace k přijímání:

V části „přijímání žáků“ byla doplněna kritéria přijímacího řízení v roce 2020.

Základní informace o škole:

Střední odborná škola Blatná je škola s více než šedesátiletou tradicí. V současné době nabízí celkem tři studijní obory zakončené maturitou. Obchodní akademie, Elektronické počítače a Moderní informační technologie.

Škola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky (a další dvě odborné elektrotechnické učebny s PC), každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Projektory jsou ve všech učebnách. Moderní areál školy nabízí kromě učeben travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.

Součástí areálu je rovněž tělocvična, domov mládeže, školní jídelna – vše propojeno spojovací chodbou.

Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce „O škole/fotogalerie“.

SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného).

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projekt školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků každoročně začíná studovat na vysokých školách, především s technickým a ekonomickým zaměřením.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy. Mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory jsou ve všech učebnách. K výuce jsou využívány  interaktivní tabule, jako písárny učebny VYT.  Dále můžete navštívit elektrotechnické laboratoře, posilovnu, tělocvičnu s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovnu s informačním centrem, školní jídelnu i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žáků, v atletice škola získává přední umístění ve středoškolském poháru. Oblíbenými sporty žáků jsou také odbíjená, florbal, basketbal, malá kopaná a softbal (škola má softbalové hřiště). Ve volném čase žáci využívají venkovní hřiště, tělocvičnu, posilovnu, samozřejmostí je přístup k počítačům i po vyučování. Všechny počítače jsou připojeny na Internet linkou s vysokou propustností. V areálu jsou nápojové automaty. Školní kuchyně je známá kvalitou jídel. Při zajišťování některého vybavení a akcí pomáhá i Nadační fond školy.

Další informace o škole získáte při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.cz