Welcome to our school! Die Fachschule in Blatná
Snižení energetické náročnosti SOŠ Blatná Jihočeský kraj Město Blatná Ministerstvo školství grant Logo STYRAX Windows Phone 8 ProgeCad

Leták SOŠ Blatná 2017 Leták SOŠ Blatná 2017Střední odborná škola Blatná má šedesátiletou tradici. V roce 2018 oslaví již 60. výročí existence.
OSLAVY 60 let SOŠ Blatná PROBĚHNOU V SOBOTU 16. ČERVNA 2018 (podrobnosti včas zveřejníme, už dnes si ale toto datum rezervujte ve svých plánech). Pro absolventy bude už v pátek 15. června zajištěna možnost setkání a přespání v domově mládeže (a to jen za "výroční" symbolickou cenu 60Kč...)


V současné době SOŠ Blatná nabízí tyto tři obory:

     Obchodní akademie

     Moderní informační technologie, Management v IT

     Elektronické počítače, CNCŠkola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky, každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Modernizací prošel také areál školy, který nabízí travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.
Součástí areálu je rovněž tělocvična a domov mládeže - vše propojeno spojovací chodbou. V budově školy je i školní jídelna.
Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce fotogalerie.

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projket školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků se každoročně dostává na vysoké školy, především s technickým a ekonomickým zaměřením.


Škola má v areálu vlastní jídelnu a domov mládeže s dostatečnou kapacitou. SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného). Je připravováno vyřešení bezbariérového přístupu do areálu školy, šatny jsou nově vybaveny uzamykatelnými skříňkami.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy, mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory budou ve všech učebnách, využívá se i interaktivních tabulí, jako písáren se využívá učeben VYT, dále elektrotechnické laboratoře, posilovna, tělocvična s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovna s informačním centrem, školní jídelna i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žáků, v atletice škola získává přední umístění ve středoškolském poháru, oblíbené jsou i odbíjená, florbal, basketbal, malá kopaná a softbal (škola má softbalové hřiště). Ve volném čase žáci využívají venkovní hřiště, tělocvičnu, posilovnu, samozřejmostí je přístup k počítačům i po vyučování, žáci mají přístup do počítačových učeben včetně využití Internetu a softwaru školy od pondělí do čtvrtka každý den až do 18:00 (v úterý a ve čtvrtek lze i večer). Všechny počítače jsou připojeny na Internet linkou s vysokou propustností. V areálu jsou nápojové automaty. Školní kuchyně je známá kvalitou jídel. Při zajišťování některého vybavení (např. Internet) a akcí pomáhá i Nadační fond školy. Škola udržuje mezinárodní spolupráci např. se školami v Portugalsku, Polsku, Turecku, Španělsku, Itálii a Litvě (projekty Comenius), možnosti zahraničních pobytů žáků (možnost studia i ve Skotsku, v minulých letech i v USA atd.), mezinárodní komunikace prostřednictvím e-Twinningu probíhá průběžně a škola je v eTwinnigu nejlepší střední školou v rámci celé Evropy (ocenění v roce 2014).

Další informace o škole získáte při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.czaktuality

Výběrové řízení

Vyhlášeno výběrové řízení na výměnu ohřívačů teplé vody.
Více informací zde

OSLAVY 60 let SOŠ Blatná v sobotu 16.6.2018

OSLAVY 60 let SOŠ Blatná PROBĚHNOU V SOBOTU 16. ČERVNA 2018 (podrobnosti včas zveřejníme, už dnes si ale toto datum rezervujte ve svých plánech). Pro absolventy bude už v pátek 15. června zajištěna možnost setkání a přespání v domově mládeže (a to jen za "výroční" symbolickou cenu 60Kč...)

Výsledky přijímacího řízení budou pod kódy vyvěšeny během 27.4. na tomto webu

Jednotné přijímací zkoušky v prvním kole probíhají dle pozvánek 12.4. a 16.4. Do 1. března byly přijímány přihlášky do prvního kola. (12. dubna v případě uvedení školy/oboru na 1. řádce přihlášky anebo 16. dubna v případě uvedení školy/oboru na 2. řádce). Kód, pod kterým budou po celkovém uzavření 1. kola dne 27.4. uveřejněny výsledky, obdrželi všichni uchazeči na pozvánce (evidenční číslo žáka). Od 30.4. budou u ředitele připravena rozhodnutí o přijetí vydávaná (osobně či poštou) ihned po odevzdání zápisového lístku, kterým nutno potvrdit přijetí do 10 pracovních dnů po oznámení přijetí vyvěšením na webu školy.

Made with UNITY

Učební praxe z programování ve 2. ročníku. Proč programovat kalkulačky, když můžeme hry!!! Pomocí programu Unity 3D jsme splnili požadovaný plán praxe a ještě nás to bavilo. Více v našem příspěvku na FB.
Příspěvek na Facebooku

SOŠ Blatná bude mít kód ve vesmíru !!!!

Školním týmem naprogramovaný kód v jazyce Python (na Raspberry Pi) byl mezi 200 jinými vyhodnocen Evropskou vesmírnou agenturou a ve druhém kole soutěže vybrán pro instalaci na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Skvěle!!! Podrobnější informace budou následovat.

Více o soutěži na našem Facebooku.
Gratulace od ESA astronauta Alexandera Gersta pro vítězné kódy.

Ředitelské volno pro první až třetí ročník

V pondělí 30. dubna i v pondělí 7. května 2018 (před úterními státními svátky) mají žáci prvního, druhého a třetího ročníku ŘEDITELSKÉ VOLNO. Žáci i rodiče již byli informováni. (Čtvrťáci mají 30.4. vydání vysvědčení za 4. ročníka konzultace z maturitních předmětů a v pondělí 7.5. mají čtvrťáci přípravu na maturitní zkoušky).

Webkamera u "školních" poštolek - zahájen přenos v roce 2018, 14.4. sneseno první vejce

V březnu byl opět zprovozněn přímý přenos z webkamery u hnízda poštolek hnízdících na balkóně v nejvyšším patře budovy domova mládeže (již desátý ročník přenosu). Po snesení prvního vejce bude zrychlena frekvence obnovy snímků. Loni se vylíhlo a bylo vyvedeno všech 6 mláďat, která byla jako vždy okroužkována. Překvapivě došlo i ke snesení druhé snůšky, tu ale poštolky již nevysděly. Přenos zajišťovaný žáky a zaměstnanci SOŠ Blatná lze sledovat na webkameře zde Případně podrobnosti i z let minulých jsou na webu spolupracující ZO ČSOP Blatná zde.

Víte, že????

14. března jsme oslavili na SOŠ Blatná mezinárodní Den Pí??? Foto, Info.


V březnu probíhají obhajoby Žákovských projektů studentů 4. ročníku. Foto a info v příspěvku na našem FB.


16. března se zúčastnilo 18 studentů soutěže Matematický klokan 2018. Foto a info v příspěvku na našem FB.

SOVÍ VEČER v SOŠ Blatná

Ve čtvrtek 15. března se od 19:00 v sále SOŠ Blatná koná akce SOVÍ NOC pro veřejnost (i pro žáky školy ubytované v DM) - podrobněji viz facebook školy nebo web ZO ČSOP Blatná www.csop.cz/blatna Kdo přijde již v 17:00 může vyjet do okolí pozorovat a poslouchat sovy na živo.

Přihlášky ke studiu

Do 1. března se přijímají přihlášky do prvního kola přijímání do prvního ročníku do všech tří oborů (viz část "přijímání žáků"). Pozvánky na jednotné přijímací testy budou odesílány v průběhu března (testy se konají 12. dubna v případě uvedení školy/oboru na 1. řádce přihlášky anebo 16. dubna v případě uvedení školy/oboru na 2. řádce).

Sněhuláci na DM

Dne 19. 2. 2018 se na DM SOŠ Blatná konala soutěž o nejhezčího sněhuláka. I přes nepříznivé sněhové podmínky se podařilo postavit studentům z DM krásné sněhuláky v různých podobách.

Viz foto.

Ekonomické soutěže za 1. pololetí

V prvním pololetí jsme se účastnili několika ekonomických soutěží, více informací o soutěžích najdete zde.

Přípravné kurzy na přijímací testy

V pátek 2. února a 10. února proběhly na naší škole konzultace k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka pro žáky z devátých tříd. Děkujeme za velký zájem a přejeme hodně úspěchů při přijímacích testech.

Kurzy 2018

Příprava na přijímací testy: KURZ ZDARMA

Na všechny školy v ČR s maturitními obory se počínaje jarem 2017 přijímá s povinným vykonáním "jednotných přijímacích testů" z češtiny a z matematiky. Informace najdete např. na webu msmt.cz nebo cermat.cz kde jsou ukázky loňských i předloňských "cvičných" testů viz ZDE.
Ilustrační ukázky testů "Cermat" zpřístupní středním školám koncem ledna (a veřejně je opět vyvěsí až koncem února). SOŠ Blatná zájemcům nabízí PŘÍPRAVNÝ KURZ spočívající v komentovaném konzultačním rozboru ilustračních přijímacích testů (a to ZDARMA, na rozdíl od některých jiných SŠ). Termín přípravného kurzu: BEZPLATNÉ KURZY K jednotným PŘIJÍMACÍM TESTůM PROBĚHNOU o pololetních prázdninách v pátek dne 2.února 2018 (od 8:30 do max. 12:00) příprava na MATEMATIKU a v sobotu 10.února 2018 (také od 8:30 do max. 12:00) příprava na ČEŠTINU (vždy vyzkoušení si reálného testu z minulých let tak jak bude zadáván a následně společný rozbor a vysvětlení řešení jednotlivých otázek). Stačí se ve vypsaném termínu dostavit s psacími potřebami do SOŠ Blatná (kurz je zdarma), uvítáme pokud zájemci účast předem nahlásí mailem, ale není to podmínkou účasti.

Okresní kolo SŠ ve florbalu

Dne 31.1.2018 se konalo okresní kolo SŠ ve florbalu. Družstvo dívek SOŠ Blatná ve skupině nejprve prohrálo z Gymnáziem Strakonice 0:2. Nad Euroškolou zvítězilo 7:0. V utkání o 3. místo potom prohrálo se SPŠ Strakonice a obsadilo 4. místo ze šesti účastníků. Turnaje chlapců ze zúčastnilo deset týmů. Družstvo chlapců SOŠ Blatná nejprve ve skupině prohrálo 0:3 se SRŠ Vodňany. Následně remizovalo s loňským vítězem VOŠ SPŠ SŠŘS Strakonice 1:1 a zvítězilo nad Gymnáziem Vodňany 2:1. Bohužel vlivem horšího skóre náš tým nepostoupil do semifinále. V utkání o páté místo pak náš tým porazil tým VOŠ a SPŠ Volyně 2:1. Foto z turnaje zde.

Astro Pi -> kód na vesmírnou stanici

Programujeme kód v jazyce Python na Raspberry Pi pro Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Jsme ve druhém kole. Držte nám palce!!
Více na našem Facebooku

Den otevřených dveří pátek 19.1.

Ředitelství Střední odborné školy Blatná zve žáky devátých tříd a jejich rodiče i ostatní zájemce o studium k osobní návštěvě a prohlídce areálu školy. DALŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BUDE V PÁTEK 19. LEDNA 2018 (celý den do 16:00). Spolu s informacemi o přijímání do všech 3 oborů proběhnou prohlídky počítačových i jiných odborných učeben a celého areálu včetně sportovišť, domova mládeže a jídelny. Zájemci uvidí ukázky konstrukce a programování robotů, programování CNC a 3D tisku, programování pro PC i aplikací pro "chytré telefony", tvorby grafiky, zpracování videa a atraktivní UKÁZKY 3D VIRTUÁLNÍ REALITY a informace o "vesmírném projektu" školy. Škola je zájemcům otevřena i kterýkoli pracovní den (po telefonické či mailové domluvě). Na únor jsou plánovány bezplatné konzultace k jednotným přijímacím testům (z češtiny i matematiky) během dne otevřených dveří 19.1. to budou jen individuální rady dle zájmu, ale poté PROBĚHNOU BEZPLATNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM TESTůM o pololetních prázdninách v pátek dne 2.února 2018 (od 8:30 do max. 12:00) příprava na MATEMATIKU a v sobotu 10.února 2018 (také od 8:30 do max. 12:00) příprava na ČEŠTINU (vždy vyzkoušení si reálného testu z minulých let tak jak bude zadáván a následně společný rozbor a vysvětlení řešení jednotlivých otázek).

Vánoční laťka - aktualizováno

Závody ve skoku vysokém středa 20. prosince 2017 od 14:00 tělocvična SOŠ Blatná.
Kategorie:
dívky z 8. a 9. tříd ZŠ
chlapci z 8. a 9. tříd ZŠ
dívky SOŠ Blatná
chlapci SOŠ Blatná
Výsledky a foto na Zoneramě nebo na našem Facebooku

CERTIFIKACE odborných znalostí

Počínaje školním rokem 2015/16 SOŠ Blatná žákům průběžně vydává "školní" certifikáty osvědčující absolvování ucelených bloků odborných znalostí. Na konci daného ročníku či bloku odborných praxí obdrží žák, který odbržel za danou oblast alespoň hodnocení "dobrý", písemný certifikát přesně pojmenovávající odborné znalosti a dovednosti v daném oboru (např. z oblasti ekonomiky a účetnictví, marketingu, manegementu, kancelářského softwaru, operačních systémů (IT instalací), webových technologií, programování (včetně CNC), počítačové grafiky, svařování optických kabelů, ale i o účasti v mezinárodních projektech či o obhajobě žákovského projektu). Tyto certifikáty budou konkretizovat a doplňovat ročníková vysvědčení (obsahující jen strohé názvy předmětů) a maturitní vysvědčení (to obsahuje i specifikaci profilových zkoušek, ale ta nemůže přesně popsat dílčí bloky odborných kompetencí).

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok 2018 přeje SOŠ BLATNÁ
PF2018

Olympiáda v českém jazyce

11. prosince proběhlo v sále školy školní kolo olympiády v českém jazyce. V gramatické a syntaktické části byla nejlepší Pavlína Třeštíková ze 3.C, ve stylistické části Hana Spálenská, rovněž ze 3.C. Děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí ve studiu.
Foto.

Netradiční vánoční stromek a předvánoční čas v DM

SOŠ Blatná děkuje všem sponzorům a fanouškům našeho netradičního vánočního stromku za podporu, pomoc a za věnované ozdoby. Pozor, advent teprve začíná, v případě, že chcete podpořit akci “přines si své Vánoce do školy“, stále máte možnost věnovat vaši ozdobu. Sběrným místem zůstává infocentrum. Všem přejeme krásný předvánoční čas a hezký zbytek roku 2017.

Vánoční výzdoba a výroba netradičního vánočního stromku na DM. Dne 29.11. a 30.11. proběhla v Domově mládeže SOŠ Blatná předvánoční příprava ještě před prvním adventem.


Info a foto na našem Facebooku SOŠ Blatná

Počítačový kroužek pro žáky ZŠ je i v roce 2017/18

Stejně jako v předchozích letech bude od října 2017 v SOŠ Blatná otevřen počítačový kroužek pro žáky základních škol (zdarma!). V učebnách výpočetní techniky v SOŠ Blatná si mohou vyzkoušet tvorbu webových stránek, programování nebo práci s grafickými programy a další dovednosti dle domluvy (včetně 3D virtuální reality). Kroužek probíhá od 7. října pravděpodobně opět každý pátek od 14 hodin - v případě změny termínu zájemce upozorníme.


Více informací naleznete zde.

SportShow 2017 na SOŠ Blatná

Ve čtvrtek 14.9.2017 od 10:00 se pořádala na SOŠ BLATNÁ sportovní show. Kdo přišel určitě se bavil sportovními aktivitami nebo i 3D virtuální realitou a sportovními hrami na PC, více viz letáček. Foto z akce najdete ve fotogalerii.
RoadShow

Adopce sirotka z Ugandy

Žáci a zaměstnanci školy "adoptovali" malého chlapce z ugandské Buhomy v rámci charitativní akce společnosti BwindiOrphans. Vybraný příspěvek umožní "našemu" Rolandovi zajistit náklady spojené se školní docházkou a celoroční stravování. Podrobnosti najdete na webu www.bwindiorphans.org, Roland Akampurira je v odkaze Děti - Adoptované. SOŠ Blatná samozřejmě bude Rolanda podporovat i další roky školní docházky. Počátkem dubna jsme od ROLANDA obdrželi PODĚKOVÁNÍ a PŘÁNÍ do roku 2015 spolu se zprávou o ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ 3.ročníku a postupu DO 4.TŘÍDY (vysvědčení najdete na výše uvedeném webu). Podporou sirotků z Buhomy nacházející se u NP Bwindi se navíc nepřímo přispívá i k ochraně mimořadné přírodní lokality kde v pralese žijí poslední horské gorily a podporou místních obyvatel lze zabránit tlaku na kácení pralesa a hledání příjmů z pytlačení. SOŠ Blatná může (kromě jiných environmentálních besed či vycházek) nabídnout školám i promítání fotografií a přednášku o přírodě Ugandy - informace u ředitele školy. Pro žáky SOŠ tato environmentální přednáška již proběhla a bude zařazena znovu v rámci výuky ekologie.

Pišqworky - aktualizace

Aktualizace 23. 11. 2017
Dne 22.11. vyrazilo 5 účastníků na turnaj v pišqworkách do Strakonic na gymnázium. Odjezd byl ráno v 7:00 z Blatné a ve Strakonicích byli v 8:00. V 8:30 hodin začal turnaj, ale žáci se dostali až do druhé skupiny, takže museli čekat na další kolo. V prvním kole měli remízu 10:10 a ve druhém kole prohráli 18:02, ale i přesto se dostali do soutěžního kola jménem Pavouk, ve kterém bohužel štěstí neměli a po prvním turnaji odjeli s úsměvem domů. Celkově na 10. ročníku turnaje v Pišqworkách obsadili 9. místo mezi 15 zúčastněnými týmy. I přesto si to všichni moc užili a jsou rádi, že se mohli turnaje zúčastnit.
Text Monika Poláková.
Více na našem Facebooku


Opět trénujeme na piškvorkový turnaj, náš tým má pět hráčů a dva náhradníky. Tuto středu nám držte palce.
KDY: 22. 11. 2017 08:30
KDE: Strakonice - Gymnázium Strakonice
CO S SEBOU: Dobrou náladu a týmového ducha

Halloween

Dne 30.10.2017 v odpoledních hodinách proběhla na DM SOŠ Blatná příprava na anglosaský lidový svátek Halloween, který se slaví 31.10.. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Studenti z domova mládeže si na vlastní kůži vyzkoušeli vyřezávání a vydlabávání dýní. Každý originální výrobek, byl posléze vystaven ve vstupní hale domova mládeže.
Foto zde

Zájezd Švýcarsko

Jazykově-poznávací zájezd ve Švýcarsku—studenti SOŠ Blatná navštívili nejatraktivnější místa Švýcarska. Gornergrat-vrchol 3 km jižně od Zermattu, výška 3130 m n. m.
Foto zde

Ředitelské volno pro první až třetí ročník

V pátek 29. září (po čtvrtečním státním svátku) mají žáci prvního, druhého a třetího ročníku ŘEDITELSKÉ VOLNO. Žáci i rodiče již byli informováni. Čtvrťáci se v pátek 29.9. učí dle běžného rozvrhu (času je málo a maturita se blíží..., čtvrtý ročník končí již 30.4.2018)

Zahájení školního roku 2017/18 v úterý 4. září

Prázdniny končí a pondělkem 4. září začíná nový školní rok. Tento den od 8:00 žáci mají spolu s třídními úvodní proškolení BOZP (hodinu "OČM") a druhá a třetí hodina jsou "třídnické hodiny" s koncem v 10:45.
Na tomto webu v části "Žákům a rodičům" najdete rozvrh platný od úterý 5. září (a tamtéž najdete i případné změny oproti tomoto rozvrhu v části "změny v rozvrhu"). Možné jsou již jen drobné změny (např. v učebnách), pokud by změny nastaly, tak definitivní verzi vyvěsíme v pondělí 4. září 2017 odpoledene (po zahájení školního roku 2017/18).

Sportovní den a týden na SOŠ Blatná.

Více informací zde.