Welcome to our school! Die Fachschule in Blatná
Snižení energetické náročnosti SOŠ Blatná Jihočeský kraj Město Blatná Ministerstvo školství grant Logo STYRAX Windows Phone 8 ProgeCad

Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745

RoadShow

Úřední hodiny v době od 4. 7. 2017 do 11. 8. 2017, pondělí, středa, pátek 8:00 až 11:00, jiné dny pouze po předchozí telefonické či e-mailové dohodě. Od 14. 8. 2017 do 24. 8. 2017 pouze e-mailová komunikace (skola(zavináč)blek.cz).


Střední odborná škola Blatná má více jak padesátiletou tradici. V roce 2013 oslavila již 55. výročí existence.
V současné době SOŠ Blatná nabízí tyto tři obory:

     Obchodní akademie

     Moderní informační technologie, Management v IT

     Elektronické počítače, CNCŠkola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky, každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Modernizací prošel také areál školy, který nabízí travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.
Součástí areálu je rovněž tělocvična a domov mládeže - vše propojeno spojovací chodbou. V budově školy je i školní jídelna.
Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce fotogalerie.

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projket školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků se každoročně dostává na vysoké školy, především s technickým a ekonomickým zaměřením.


Škola má v areálu vlastní jídelnu a domov mládeže s dostatečnou kapacitou. SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného). Je připravováno vyřešení bezbariérového přístupu do areálu školy, šatny jsou nově vybaveny uzamykatelnými skříňkami.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy, mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory budou ve všech učebnách, využívá se i interaktivních tabulí, jako písáren se využívá učeben VYT, dále elektrotechnické laboratoře, posilovna, tělocvična s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovna s informačním centrem, školní jídelna i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žáků, v atletice škola získává přední umístění ve středoškolském poháru, oblíbené jsou i odbíjená, florbal, basketbal, malá kopaná a softbal (škola má softbalové hřiště). Ve volném čase žáci využívají venkovní hřiště, tělocvičnu, posilovnu, samozřejmostí je přístup k počítačům i po vyučování, žáci mají přístup do počítačových učeben včetně využití Internetu a softwaru školy od pondělí do čtvrtka každý den až do 18:00 (v úterý a ve čtvrtek lze i večer). Všechny počítače jsou připojeny na Internet linkou s vysokou propustností. V areálu jsou nápojové automaty. Školní kuchyně je známá kvalitou jídel. Při zajišťování některého vybavení (např. Internet) a akcí pomáhá i Nadační fond školy. Škola udržuje mezinárodní spolupráci např. se školami v Portugalsku, Polsku, Turecku, Španělsku, Itálii a Litvě (projekty Comenius), možnosti zahraničních pobytů žáků (možnost studia i ve Skotsku, v minulých letech i v USA atd.), mezinárodní komunikace prostřednictvím e-Twinningu probíhá průběžně a škola je v eTwinnigu nejlepší střední školou v rámci celé Evropy (ocenění v roce 2014).

Další informace o škole získáte při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.czaktuality

Rozvrh od září pro rok 2017/18

Nebojte se, prázdniny ještě nekončí, ale v části "Žákům a rodičům" už nyní najdete rozvrh platný od září. Nelze vyloučit drobné změny, definitivní verzi vyvěsíme v pondělí 4. září 2017 odpoledene (po zahájení školního roku 2017/18).
Připomínáme, že PROVOZNÍ DOBA SEKRETARIÁTU během prázdnin je pondělky, středy a pátky od 9:00 do 11:00 a to až do pátku 11.8., zcela mimo provoz budeme od 14. do 24.8. a plný provoz bude opět od pondělí 28.8. Mimo uvedené doby se na nás obracejte nejlépe mailem skola(zavináč)blek.cz

Krásné PRÁZDNINY a provoz sekretariátu

Všem žákům současným, budoucím i bývalým přejeme krásné prožití prázdnin a těšíme se :-) na zahájení nového školního roku v pondělí 4. září 2017 (přípravný týden pedagogů začíná již v pondělí 28. srpna). PROVOZNÍ DOBA SEKRETARIÁTU během prázdnin je pondělky, středy a pátky od 9:00 do 11:00 (svátek 5.7. zavřeno...) a to až do pátku 11.8., zcela mimo provoz budeme od 14. do 24.8. a plný provoz bude opět od pondělí 28.8. Mimo uvedené doby se na nás obracejte nejlépe mailem skola(zavináč)blek.cz

Sportovní den a týden na SOŠ Blatná.

Více informací zde.

Přijímání v posledním kole

Dnem 23.6. bylo uzavřeno DRUHÉ KOLO přijímacího řízení vyhlášené 16. 5. 2017, přihlášku v něm podalo 7 zájemců a 4 byli přijati (2 na OA a 2 na IT). Následně ŘEDITEL SOŠ Blatná VYHLAŠUJE (dnem 27.6.2017) POSLEDNÍ (třetí) KOLO P5IJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na několik volných míst ve všech třech oborech (Informační technologie, Obchodní akademie a Elektronické počítače). V případě, že uchazeč zatím nikde neuplatnil zápisový lístek (neodevzdal jej na žádnou školu), může již nyní poslat přihlášku do dalšího kola (jasně označenou 3. kolo a s potvrzeným prospěchem ze ZŠ, v případě oboru Elektrotechnika i s potvrzením od lékaře). Případně kontaktujte ředitele školy.
Více k přijímání v dalších kolech zde.

31. ročník krajské soutěže v psaní na klávesnici

Dne 19. června se konala na SOŠ Blatná krajská soutěž 1. ročníků v psaní na klávesnici více informací najdete ZDE.

Informace pro nově přijaté žáky a jejich rodiče

již byly aktualizovány a odeslány dne 30.6. poštou a jsou vyvěšeny i na tomto webu v části "Žákům a rodičům"

Státní zkoušky a krajská soutěž v psaní na klávesnici na SOŠ Blatná

Dne 7. června 2017 se pokusí 19 studentů 3. a 4. ročníků oboru informatika v ekonomice a obchodní akademie získat vysvědčení o státní zkoušce.
V pondělí 19. června 2017 přivítáme na naší škole nejlepší studenty školních kol v psaní na klávesnici z našeho kraje, kteří si na 31. ročníku krajské soutěže v psaní na klávesnici pro 1. ročníky změří své síly.
Více informací **zde*

Seminář "Ptáci a sklo"

Ve středu 14. června od 14:00 v SOŠ Blatná proběhne seminář "Ptáci a sklo".
Zveme všechny zájemce. Více zde: *Info* *Plakátek*

Studenti a Městské muzeum v Blatné

Studenti na výstavě v Městském muzeu v Blatné. Foto na našem facebooku.
*„Facebook SOŠ Blatná“*

Reklamní spoty o Blatné s účastí našich žáků

*„Blatná v pohybu“*

*„Blatná představení“*

Webkamera u "školních" poštolek - vyvedeno 6 mláďat a sezení na druhé snůšce

V březnu byl opět zprovozněn přímý přenos z webkamery u hnízda poštolek hnízdících na balkóně v nejvyšším patře budovy domova mládeže. Po snesení prvního vejce byla zrychlena frekvence obnovy snímků. Od 11.4. bylo sneseno 6 vajec a od 8.5. do 11.5 se vylíhlo všech 6 mláďat, která byla okroužkována a jsou už víc než měsíc na hnízdě krmena. Překvapivě došlo ke snesení druhé snůšky, takže samice v červnu sedí na dalších vajíčkách! Loni bylo sneseno bylo 6 vajec a vylíhla se 4 mláďata - kroužkována: dne 30.5.2016 (za asistence žáků v rámci "environmentální výchovy") a DNE 15.6. VYLETĚLA z hnízda. Přenos zajišťovaný žáky a zaměstnanci SOŠ Blatná lze sledovat na webkameře zde Případně podrobnosti i z let minulých jsou na webu spolupracující ZO ČSOP Blatná zde.

Jdeme do finále soutěže Social innovation relay (SIR)

Tým studentů naší školy třídy 4. C oboru obchodní akademie s názvem Jelínci se probojoval do finále soutěže Social innovation relay.
Více informací **zde**

SOŠ Blatná na Dni dětí na plovárně

1.6.2017 se konal Den dětí v rámci zahájení sezóny blatenské plovárny. Program doplnil i stánek SOŠ Blatná s PC hrami a hlavně atraktivní 3D virtuální realitou. Pod dohledem studentů SOŠ si mnoho dětí vyzkoušelo vybavení sloužící v SOŠ Blatná při výuce a mimo výuku i pro zábavu.
Foto z akce zde.

Maturitní vysvědčení předána na blatenském zámku

31.5.2017 se konalo v obřadní síni blatenského zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Před zraky dojatých rodičů, příbuzných a známých letošní absolventi převzali vysvědčení z rukou třídních s gratulací od ředitele školy i od místostarosty Blatné Pavla Ounického, který je také absolventem SOŠ Blatná. Kromě vysvědčení většina absolventů převzala i školní certifikáty dokládající získání konrétních odborných znalostí a dovedností v rámci odborných předmů jak v oborech "počítačových" (tedy v oborech Elektronické počítače a Informační technologie) tak v oboru Obchodní akademie.
Foto ze zámku zde.

STUDENTSKÝ DEN pátek 19.5.2017

CKVB Blatná a studenti z Blatné organizují na nám. Komenského v Blatné zábavné a poučné odpoledne plné hudebních i jiných vystoupení (SOŠ Blatná zajišťuje info o studiu a m.j. PC stánek s 3D virtuální realitou a youtubingem). Začátek v pátek 19.5.2017 od 14:00 v Blatné na Náměstí J.Á.Komenského

Výsledky didaktických testů našich maturantů

Maturanti z SOŠ Blatná obdrželi mailem výsledky didaktických testů vyhodnocených v rámci společné časti MZ CERMATem. Většina z nich může být spokojena, protože 100% bylo úspěšných v testu z anglického jazyka, 88% uspělo v testu z češtiny (to zhruba odpovídá celostátní úspěšnosti) a oproti tradičně vysoké celostátní neúspěšnosti maturantů z matematiky (letos celostátně neuspělo 26,4% maturantů) dopadli maturanti z MAT z SOŠ Blatná výrazně lépe (neuspělo jen 15,4% těch, kteří zkoušku konali poprvé a i při započtení repetentů je neúspěšnost jen 21%). Přejeme tedy aby se v průměru nadprůměrně maturantům dařilo i u ústních zkoušek!

Výběrové řízení na vybavení PC učebny

16.5.2017 vyhlášeno výběrové řízení na nákup vybavení učebny PC.
Podrobnosti zde.

Praktická maturitní zkouška

V pátek 12. května probíhají v SOŠ Blatná šestihodinové profilové praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů. Maturanti z oboru Elektronické počítače podle losu buď programují jednočipové procesory nebo navrhují a sestavují elektrotechnický obvod případně proměřují úlohu z elektrotechnického měření. Informační technologové zpracovávají komplexní příklad s názvem Užití kancelářského softwaru v provozu firmy. Maturanti z Obchodní akademie mají téma Účetnictví společnosti s ručením omezeným (zpracování na počítači v programu WinDUO, zahrnuje i části z písemné korespondence, cizího jazyka, statistiky, ekonomiky). Přejeme všem úspěšné složení této části maturity a po absolvování ústních zkoušek v týdnu od 22. do 26. května následné převzetí zaslouženého maturitního vysvědčení na zámku v Blatné ve středu 31.5.2017 od 14:00 nebo 14:30.

Beseda čtvrťáků s pracovnicemi OSSZ, VZP a ÚP

V pátek 21. dubna 2017 v sále SOŠ Blatná proběhla již tradiční beseda budoucích absolventů (nynějších maturantů) s pracovnicemi Okresní správy sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Úřadu práce. S pomocí prezentací si žáci zopakovali informace z předmětů ekonomika, právo a občanská nauka o pravidlech, možnostech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení i zdravotního pojištění i pracovně právních vztahů a to jak pro pokračující studium, tak pro budoucí zaměstnání či podnikání.
Děkujeme OSSZ, VZP a ÚP za spolupráci.
Foto zde

Obhajoby žákovských projektů

V týdnu od 20. února v sále SOŠ Blatná probíhají obhajoby žákovských projektů žáků 4. ročníku (všech oborů) formou počítačové prezentace a obhájení závěrečné práce v rámci předmětu praxe. Tato forma žákovských projektů byla vysoce hodnocena i v poslední inspekční zprávě. Žáci elektrotechnického oboru Elektronické počítače předvádějí a obhajují vlastní elektrotechnický výrobek (a jeho dokumentaci), žáci oborů Informatika v ekonomice a Obchodní akademie obhajují informatickou či ekonomickou odbornou práci zpracovanou na základě předcházející souvislé praxe ve spolupracujících podnicích a organizacích.

ZÁPIS O PROVEDENÍ a VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2017 až 2020

Více informací o školské radě a seznam kandidátů zde.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole na SOŠ Blatná
Do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků je nezbytné přijetí potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (osobně či poštou s podpisy žáka i rodiče).

Přijímací testy

Ve středu 12.4. byl první ze dvou termínů prvního kola jednotných přijímacích testů a dne 19.4. proběhl i druhý z termínů. Bylo třeba dodržet termín uvedený v přihlášce (tedy 12.4. test na škole uvedené na první řádce přihlášky a 19.4. na škole uvedené na druhé řádce přihlášky, počítat se bude vždy lepší výsledek z obou pokusů). Všechny potřebné informace jsou na pozvánce, důležitý je příchod nejpozději 20 minut před zahájením zkoušky (tedy do 8:10). Rozdělení do učeben je vyvěšeno za vstupem do školy. Celkové vyhodnocení testu (lepší výsledek) bude centrem (CERMATEM) školám zasláno až po obou termínech a to jednotně v pátek 28.4., až tento den odpoledne bude na webu školy www.blek.cz vyvěšeno pořadí (seznam přijatých) dle kritérií a to pod evidenčními kódy, které najdete na pozvánce. Do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků je pak nezbytné přijetí potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (osobně či poštou s podpisy žáka i rodiče). Všem uchazečům přejeme úspěšné vykonání testů.

Přípravný kurz z českého jazyka k přijímacím zkouškám (druhá část)

V sobotu 8. dubna 2017 zveme všechny zájemce o studium na ještě jeden přípravný kurz z českého jazyka před blížícími se přijímacími zkouškami. Sejdeme se opět ve stejné učebně (přízemí, učebna č. 2). Začínáme v 9 hodin a končit budeme kolem 12. hodiny. Účastníci prvního přípravného kurzu, kteří zanechali kontaktní mail, byli pozváni osobně. V případě, že účastníci na místě projeví zájem o ještě jednu další přípravnou konzultaci také z matematiky, bude na místě domluven další termín pro matematiku.

"Třídní schůzky pátek 7. dubna

V pátek 7.4.2017 od 12:00 do 15:30 "třídní schůzky" (v kabinetech vyučujících případně dle informací třídních, pro ubytované na DM rovněž v kanceláři v přízemí DM)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Přihlášku nutno škole doručit do 1.března

Zde jsou ke stažení kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, které se bude konat v dubnu 2017. Kritéria zde. Přihlášku nutno škole doručit do 1.března! Blžší informace v odkazu Přijímání žáků. Doporučujeme návštívit den otevřených dveří 20.1. nebo si domluvit prohlídku školy na jakýkoli jiný den.

Májový běh

Dne 11.5.2017 se na stadionu v Blatné uskutečnil tradiční Májový běh pořádaný SOU Blatná.
V kategorii blatenských středních škol se v běhu na 1500m umístil na 1. místě student 1. ročníku SOŠ Blatná Kryštof Francl s časem 5:15,3 s a na 3. místě Jakub Marek. V kategorii dívek obsadily 1. místo Monika Poláková v čase 3:40,9 s, 2. místo obsadila Pavlína Nová a 3. místo Petra Prokopová. Také dalším našim studentům děkujeme za účast.

POZVÁNKY k přijímacím testům

Ihned po vygenerování centrem byly v úterý 21. března na poštu předány písemné pozvánky k jednotným přijímacím testům (na adresy rodičů - zákonných zástupců uvedených na přihlášce). Je třeba dodržet termín uvedený v přihlášce (tedy 12.4. test na škole uvedené na první řádce přihlášky a 19.4. na škole uvedené na druhé řádce přihlášky, počítat se bude vždy lepší výsledek z obou pokusů). Všechny potřebné informace jsou na pozvánce, důležitý je příchod nejpozději 20 minut před zahájením zkoušky.

Matematický Klokan 2017

Stějně jako každý rok, proběhl na škole Matematická soutěž Klokan 2017. Více informací (foto, výskedky)zde.

Školská rada při SOŠ Blatná

Informace ze shromáždění oprávněných osobzde.

Příprava na jednotné přijímací testy: KURZ ZDARMA

Na všechny školy v ČR s maturitními obory se počínaje jarem 2017 přijímá s povinným vykonáním "jednotných přijímacích testů" z češtiny a z matematiky. Informace najdete např. na webu msmt.cz nebo cermat.cz kde jsou zatím ukázky loňských "cvičných" testů viz ZDE.
Nové ilustrační ukázky "Cermat" zpřístupní středním školám koncem ledna (a veřejně je vyvěsí až v půli února). SOŠ Blatná zájemcům nabízí PŘÍPRAVNÝ KURZ spočívající v komentovaném konzultačním rozboru ilustračních přijímacích testů (a to ZDARMA, na rozdíl od některých jiných SŠ). Termín přípravného kurzu: PŘÍPRAVNÝ KURZ na jednotné přijímací testy z ČEŠTINY bude v SOBOTU 28.ledna 2017 od 9:00 (do cca 12) a PŘÍPRAVNÝ KURZ na jednotné přijímací testy z MATEMATIKY bude o pololetních prázdninách v PÁTEK 3.února 2017 od 9:00 (do cca 12). Stačí se dostavit s psacími potřebami do SOŠ Blatná (kurz je zdarma). Obecnou konzultaci k obsahu staršího loňského cvičného testu poskytnou vyučující MAT a ČJL také během dne otevřených dveří v pátek 20.1.2017

Den otevřených dveří i s 3D virtuální realitou

Ředitelství Střední odborné školy Blatná zve žáky devátých tříd a jejich rodiče i ostatní zájemce o studium k osobní návštěvě a prohlídce areálu školy. Škola je zájemcům otevřena kterýkoli jiný pracovní den (po telefonické či mailové domluvě). Další ze dnů otevřených dveří bude v pátek 20.1. 2017 (celý den do 16:00). Tento den bude zaměřen zejména na MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE včetně konstrukce a programování robotů, programování CNC a 3D tisku, programování pro PC i aplikací pro "chytré telefony", grafika, zpracování videa a asi nejatraktivnější budou UKÁZKY 3D VIRTUÁLNÍ REALITY včetně možnosti proletět se s pomocí špičkových 3D brýlí umělou krajinou a galerií, kterou předvede host Jan Freiberg, kurátor volyňské Galerie Na shledanou. Současní žáci školy již ukázku viděli viz aktualita níže a dokumentace ve fotogalerii školy FOTO z dřívější akce
Prezentovat se bude i blatenská elektrotechnická firma VISHAY.

Besedy pro žáky SOŠ i ZŠ TGM Blatná

Dne 13.2. proběhly v SOŠ Blatná dvě besedy pro žáky. První s vyšetřovatelem Policie ČR kpt. Brejchou (dopravní přestupky a trestné činy, kriminalita) pro žáky 4. ročníku (4.C v rámci právní nauky, 4.AB v rámci ekonomiky).
Druhá byla v rámci environmentální výchovy ve spolupráci se ZO ČSOP Blatná: přírodovědná přednáška s promítáním fotografií a filmů Příroda Ugandy (RNDr. Petr Pavlík), pro ZŠ TGM Blatná (25 žáků přírodovědných praktik) + pro žáky 1. ročníku SOŠ

3D virtuální realita v SOŠ Blatná NOVĚ i PRO VEŘEJNOST

Níže uvedená akce se zopakuje I PRO VEŘEJNOST během DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v PÁTEK 20.2. -viz aktualita výše!
V největší ze šesti počítačových učeben SOŠ Blatná se pro žáky SOŠ se v pondělí 12.12. uskutečnila prezentace umělecky ztvárněné 3D virtuální reality. Pro prváky a druháky a část třeťáků z oborů Elektronické počítače a Informační technologie ukázky špičkově vytvořené 3D virtuální galerie a krajiny předvedli hosté Jan Freiberg, kurátor volyňské Galerie Na shledanou, a Vojtěch Rada, architekt virtuální reality. Většina žáků se pomocí kvalitních 3D virtuálních brýlí proletěla budovami i krajinou. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii školy a na facebooku školy. S Galerií Na shledanou SOŠ Blatná spolupracuje i na instalaci a propagaci umělecky ztvárněných siluet ptáků sloužících k nalepení na vnější strany zrcadlících se oken a bránících nárazům a úhynům ptactva. O této aktivitě budeme v budoucnu informovat detailněji.
FOTO z akce