Přihláška na DM

Celý areál střední odborné školy je situován na okraji města, v klidném prostředí hned vedle zámeckého parku.

Samotná budova domova mládeže je součástí celého areálu střední odborné školy. Nachází se po levé straně hlavní budovy školy a se školou je propojen spojovací chodbou. Přední část domova mládeže směřuje do zámeckého parku, který je s areálem spojen vstupní brankou. V zadní části areálu školy se nachází venkovní hřiště v podobě nohejbalového a volejbalového hřiště, fotbalového hřiště, koše na házenou a stolem na stolní tenis.

Celková kapacita domova mládeže je 240 lůžek. Na každém patře domova mládeže je sedm ubytovacích buněk, společenská místnost s TV a internetovým připojením. Celá ubytovací buňka se skládá ze dvou pokojů pro dvě a tři osoby a společným sociálním zařízením. Dále na každém z pater je mikrovlnná trouba, toustovač a rychlovarná konvice. K dispozici jsou také tři kuchyňky, fotbálek a posilovna spolu s tělocvičnou kam mají studenti přístup každé odpoledne i večer.

Studentům je k dispozici v přízemí budovy obchůdek se základním sortimentem (nanuky, pití, sušenky atd.)

Úhrada za ubytování v DM SOŠ Blatná

Úplata za ubytování v domově mládeže SOŠ Blatná na 1 úplný kalendářní měsíc za 1 lůžko již od školního roku 2011/12 činí 1050,- Kč, záloha na stravování pro ubytované od září 2019 činí 1750,- Kč. Od 1. 9. 2019 je cena za oběd Kč 35,- (pro žáka, platí jen hodnotu potravin, režii hradí stát), za celodenní stravu žák ubytovaný v DM (od 1.9.2019) platí Kč 88,-, ( dosud, tedy do konce června 2018, byla cena za oběd 32 Kč a za celodenní stravu 83 Kč, k nutnému zvýšení došlo po několika letech, bude-li později (vzhledem k případnému navýšení nákupních cen) potřebné další zvýšení, dojde k němu vždy až od pololetí a bude školou včas oznámeno).

Platby za ubytování a stravování se uskutečňují zálohově bezhotovostním převodem na účet školy 4183010217/0100 trvalým příkazem (s variabilním symbolem přiřazeným školou) na částku 2800,- Kč (od roku 2019/20)  měsíčně u žáků ubytovaných v DM (za ubytování a celodenní stravování). U žáků neubytovaných a stravujících se ve školní jídelně činí trvalý příkaz plateb za obědy 700,- Kč za měsíc (od roku 2019/20). Platby za stravování ve školní jídelně se vyúčtují dle skutečnosti, přeplatky za stravování i ubytování se zasílají na účet (poprvé NA VYŽÁDÁNÍ během ledna a podruhé automaticky na konci školního roku – tedy v červenci, u žáků končících studium dříve vždy při ukončení studia. V případě potřeby se lze o mimořádném vyúčtování výjimečně domluvit s vedoucí jídelny i kdykoli během roku). Obědy lze odhlašovat nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne (lze i elektronicky, informace obdrží žáci s čipovou kartou). U ubytovaných žáků není dle vyhlášky odhlašování jednotlivých jídel (snídaní, večeří) možné (pouze při odjezdu z DM) – DM musí zajistit celodenní stravu (ale např. v pátek lze při odjezdu objednat za oběd náhradní balíček).

Vyhláškou 436/2010Sb. novelizující znění vyhlášky č. 108/2005 Sb., § 5, odst. 4, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních se výpočet úhrady počínaje rokem 2011 dřívějším způsobem nedopočítává, ale v souladu s § 5, odst. 4 uvedené vyhlášky se výše úplaty nemění i pokud žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud však žák z důvodu organizace vyučování opakovaně nebude ubytován, úplata se přiměřeně sníží. (Neodečítají se však např. dny prázdnin, svátky apod.)

Vnitřní řád Domova mládeže SOŠ Blatná