Ve školním roce 2019/20 v SOŠ každý pátek kroužek psaní na klávesnici pro žáky ZŠ TGM Blatná (v učebně VYT vede Ing. Hana Augustinová).

V tělocvičně SOŠ probíhají kroužky atletiky, florbalu a softbalu (ve spolupráci s DDM Blatná). V tělocvičně trénují i mladí tenisté a fotbalová přípravka.
Tradiční „počítačový“ kroužek bude po krátké přestávce nabízen zase až pro rok 2020/21.