Maturitní zkoušky JARO 2020

Aktualizace termínů maturit je možná (pravděpodobná) vzhledem k přerušení výuky mimořádným opatřením Vlády ČR od 11.3. – maturanti se v klidu připravují doma (distančně dle zadávaných úkolů, k přípravě na společnou část MZ lze využít i zadání didaktických testů a písemných prací z minulých let – viz web maturita.cermat.cz ) a případný posun maturitních termínů bude vyhlášen jednotně ministerstvem školství. 

AKTUALIZACE (ze dne 7.5.):  od 12.5. probíhají konzultace k přípravě na MZ i prezenčně v SOŠ Blatná (rozpis a podmínky již žáci 4. ročníku obdrželi).

MŠMT pro termín Jaro 2020 zrušilo písemné práce z ČJL a z cizího jazyka, dne 6.5. MŠMT upřesnilo, že didaktické testy proběhnou v pondělí 1.6. a v úterý 2.6. (pozvánku maturanti obdrží mailem jakmile CERMAT umožní její vygenerování). Praktická MZ v SOŠ Blatná bude ve čtvrtek 4.6. a ústní maturitní zkoušky v SOŠ Blatná  proběhnou od úterý 9.6. do pátku 12.6. (informace budou maturantům upřesněny).

AKTUÁLNÍ INFORMACE K MATURITÁM SLEDUJTE na webu maturita.cermat.cz

MŠMT k průběhu maturit v roce 2020 nyní vydalo vyhlášku 232/2020Sb. – je k dohledání na webu CERMATU https://maturita.cermat.cz/

Do 1. 12.  termín pro přihlášení k MZ Jaro 2020 (tedy do pátku 29. 11. 2019 odevzdají všichni žáci 4. ročníku přihlášku řediteli školy)

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ: počátek května 2020 dle jednotného zkušebního schématu pro Jaro 2020 (vydává MŠMT, vyhlášeno od 4. 5. do 5. 5.), písemná část z ČJL a z ANJ či NEJ pravděpodobně již v  dubnu (upřesnil „CERMAT“ na 8.4. PP ČJL a 30.4. PP ANJ/NEJ).

V pondělí 11. 5. 2020 praktická MZ z odborných předmětů – pro všechny obory.

Od 19.5 do 22. 5. 2020 ústní MZ (profilové i ústní zkoušky společné části).

(studijní volno k přípravě na ústní MZ: 12. až 18. 5. 2020)

MZ – zodpovídá – ředitel školy, dále zástupce ředitele, TU 4. ročníků, zadavatelé, hodnotitelé, jmenovaný školní komisař, lokální technik DDT

 

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky

(3 povinné + max. 2 nepovinné):

 

pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika – ŠVP Elektronické počítače (4A)

3 povinné zkoušky:   praktická MZ z odborných předmětů (6 hodin)

                        ústní MZ z Elektrotechniky

ústní MZ z Programování nebo Operačních systémů – dle volby žáka

nabídka nepovinných zkoušek (ústní MZ):

Programování nebo Operační systémy (nebyl-li předmět zvolen v povinné části), Ekonomika, případně Matematika či Anglický jazyk (jako ústní zkoušky pokud nebyly zvoleny ve společné části MZ). (Výběrová Matematika+ didaktický test připravený CERMATEM není součástí MZ).

 

pro obor 18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP Informatika v ekonomice (4B)

3 povinné zkoušky:                         

ústní zkouška z informatických předmětů – volba z nabídky Programování (PRO) nebo Operační systémy (OPS).

ústní zkouška z Účetnictví nebo Ekonomiky nebo dalšího informatického předmětu (PRO nebo OPS)

praktická zkouška z odborných předmětů (v rozsahu 6 hodin) – náplň zkoušky je dána učivem předmětu KAS

nabídka nepovinných zkoušek (max. dvě):

Programování nebo Operační systémy nebo Ekonomika nebo Účetnictví (nebyl-li předmět zvolen v povinné části), případně Matematika či Anglický jazyk nebo Německý jazyk (jako ústní zkoušky pokud nebyly zvoleny ve společné části MZ), a jako praktická zkouška je nabízena Písemná a elektronická komunikace (PEK). (Výběrová Matematika+ didaktický test připravený CERMATEM není součástí MZ).

 

pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Obchodní akademie (4C)

3 povinné zkoušky:   praktická MZ z odborných předmětů (6 hodin)

                        ústní MZ z Ekonomiky

                        ústní MZ z Účetnictví

nabídka nepovinných zkoušek (max. dvě):

ústní zkoušky: Právo případně Matematika či Anglický jazyk nebo Německý jazyk – jako ústní zkoušky pokud nebyly zvoleny ve společné části MZ, a jako praktická zkouška je nabízena Písemná a elektronická komunikace (PEK). (Výběrová Matematika+ didaktický test připravený CERMATEM není součástí MZ).