Maturitní zkoušky JARO 2020

Do 1. 12.  termín pro přihlášení k MZ Jaro 2020 (tedy do pátku 29. 11. 2019 odevzdají všichni žáci 4. ročníku přihlášku řediteli školy)

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ: počátek května 2020 dle jednotného zkušebního schématu pro Jaro 2020 (vydává MŠMT, předpoklad od 4. 5. do 7. 5.), písemná část z ČJL a z ANJ či NEJ pravděpodobně již v polovině dubna (upřesní „CERMAT“).

V pondělí 11. 5. 2020 praktická MZ z odborných předmětů – pro všechny obory.

Od 19.5 do 22. 5. 2020 ústní MZ (profilové i ústní zkoušky společné části).

Termíny mohou být posunuty max. o týden po vydání jednotného zkušebního schématu pro Jaro 2020.

(studijní volno k přípravě na ústní MZ: 12. až 18. 5. 2020)

MZ – zodpovídá – ředitel školy, dále zástupce ředitele, TU 4. ročníků, zadavatelé, hodnotitelé, jmenovaný školní komisař, lokální technik DDT

 

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky

(3 povinné + max. 2 nepovinné):

 

pro obor 26-41-M/01 Elektrotechnika – ŠVP Elektronické počítače (4A)

3 povinné zkoušky:   praktická MZ z odborných předmětů (6 hodin)

                        ústní MZ z Elektrotechniky

ústní MZ z Programování nebo Operačních systémů – dle volby žáka

nabídka nepovinných zkoušek (ústní MZ):

Programování nebo Operační systémy (nebyl-li předmět zvolen v povinné části), Ekonomika, případně Matematika či Anglický jazyk (jako ústní zkoušky pokud nebyly zvoleny ve společné části MZ). (Výběrová Matematika+ didaktický test připravený CERMATEM není součástí MZ).

 

pro obor 18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP Informatika v ekonomice (4B)

3 povinné zkoušky:                         

ústní zkouška z informatických předmětů – volba z nabídky Programování (PRO) nebo Operační systémy (OPS).

ústní zkouška z Účetnictví nebo Ekonomiky nebo dalšího informatického předmětu (PRO nebo OPS)

praktická zkouška z odborných předmětů (v rozsahu 6 hodin) – náplň zkoušky je dána učivem předmětu KAS

nabídka nepovinných zkoušek (max. dvě):

Programování nebo Operační systémy nebo Ekonomika nebo Účetnictví (nebyl-li předmět zvolen v povinné části), případně Matematika či Anglický jazyk nebo Německý jazyk (jako ústní zkoušky pokud nebyly zvoleny ve společné části MZ), a jako praktická zkouška je nabízena Písemná a elektronická komunikace (PEK). (Výběrová Matematika+ didaktický test připravený CERMATEM není součástí MZ).

 

pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Obchodní akademie (4C)

3 povinné zkoušky:   praktická MZ z odborných předmětů (6 hodin)

                        ústní MZ z Ekonomiky

                        ústní MZ z Účetnictví

nabídka nepovinných zkoušek (max. dvě):

ústní zkoušky: Právo případně Matematika či Anglický jazyk nebo Německý jazyk – jako ústní zkoušky pokud nebyly zvoleny ve společné části MZ, a jako praktická zkouška je nabízena Písemná a elektronická komunikace (PEK). (Výběrová Matematika+ didaktický test připravený CERMATEM není součástí MZ).