Ve školním roce 2019/2020 probíhá na naší škole mezinárodní E-twinningový projekt s tématem „Bread across Europe“.

V tomto projektu sdílejí studenti z naší školy se studenty středních škol z Francie, Itálie a Turecka část kulturního dědictví v oblasti zvyků týkajících se tradičních typů chleba a pečiva spojených s jeho pečením a podáváním.

Hlavní myšlenkou projektu je ukázat kulturní odlišnosti a podobnosti mezi evropskými zeměmi a národy.

Přestože všechny partnerské školy byly průběhu koronavirové pandemie uzavřeny, zvládli jsme projekt dotáhnout do zdárného konce.

A zde je výsledek naší práce.