Změny pro 2. pololetí 2019/20 pro SOŠ Blatná:

Zcela se ruší zbývající PODNIKOVÉ PRAXE:

2.A         zrušena praxe el. počítače v podnicích  (plánovaná 1. až 5. 6. 2020)

3.A         zrušena praxe el. počítače v podnicích  (plánovaná 18. až 22. 5. 2020)

3.B         zrušena praxe část „počítače“ v podnicích  (plánovaná 18. až 22. 5. 2020)

3.B         zrušena praxe část „multimedia“ v podnicích  (plánovaná 1. až 5. 6. 2020)

3.C         zrušena praxe z účetnictví v podnicích  (plánovaná 18. až 22. 5. 2020)

Způsob náhrady témat dle obsahu podnikových praxí bude závislý i na době znovuzahájení docházky do školy a bude vyučujícími praxe žákům oznámen po zahájení výuky ve škole. Může se jednat například o částečný přesun do teoretických hodin, zadání žákovského projektu na dané téma či přesun do příštího školního roku (s případným časovým omezením).

4.B a 4.C REPETITORIUM (praxe – příprava na praktickou M.Z.) se v plánovaných termínech ruší (plán 23. až 27. 3. pro 4B a 30. 3. až 3. 4. pro 4C) a uskuteční se po zahájení výuky ve škole v časově i obsahově zredukované formě max. ve 2 dnech (termín bude upřesněn po znovuzahájení docházky do školy).

Učební PRAXE plánované na duben, květen a červen (1C, 2A, 2B, 2C, 3B a 3C): uvedené učební praxe se RUŠÍ v plánovaných termínech a plánovaném časovém rozsahu. Způsob náhrady témat dle obsahu učebních praxí bude závislý i na době znovuzahájení docházky do školy a bude vyučujícími praxe žákům oznámen po zahájení výuky ve škole. Může se jednat například o částečný přesun do teoretických hodin, zadání žákovského projektu na dané téma či přesun do příštího školního roku (s případným časovým omezením). Týká se učebních praxí plánovaných původně takto: 1C EKN (Ing. Vrbská 1.-5. 6.),  2A CNC (Hajník 18.-26.5.), 2B WET (Mgr. Pekárek 18-22.5.), 2B a 2C UCT (Ing. Kubaňová 1.-5.6.), 3B ZDZ (Mgr. Pekárek 14.-16.4.), 3B PSI (Mgr. Nikodem 11.-15.5.); 3C UCT (Ing. Kubaňová 11.-15.5.).

Elektrotechnické praxe 1A, 2A a 3A (suterén s V. Hajníkem): zbývající části elektrotechnické učební praxe oboru EP budou po znovuzahájení výuky ve škole nahrazeny v náhradním rozsahu částečně omezeném časově i obsahově a dle možnosti i ve spojených skupinách – přesný rozpis bude stanoven poté, co bude jasné datum znovuzahájení výuky po ukončení či omezení mimořádných opatření.

Všechny třídyRUŠÍ SE všechny zbývající plánované EXKURZE i kulturní a mimoškolní vzdělávací akce až do konce 2. pololetí

3. ročník: ruší se sportovně turistický kurz (plánovaný od 22. do 25. 6. 2020)

Všechny třídy (1. až 3. roč.): sportovní den školy se ruší v plánovaném termínu (25. 6. 2020) a podle situace může být přeložen na poslední den školní výuky (tedy na den vydání závěrečného vysvědčení) – bude upřesněno během června.

Všechny třídy (1. až 3. roč.): RUŠÍ SE ŘEDITELSKÉ VOLNO plánované na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020 (vysvědčení bude tedy vydáváno až v řádném termínu úterý 30. 6. 2020)

Další změny v organizaci 2. pololetí 2019/20 mohu nastat v důsledku případného rušení, prodlužování či zavádění mimořádných opatření ze strany Vlády ČR či MZ a dle pokynů MŠMT či zřizovatele.

Maturity dle změn zákona a termínů a pokynů MŠMT/CERMAT

Výuka teoretických hodin (nezbytných témat dle ŠVP a tematických plánů) i nadále (od 11. 3. do odvolání) probíhá distančně mimo školu formou zadávání mimořádných úkolů vyvěšovaných na studentský web – evidenci si vedou vyučující.


INFORMACE k provozu školy v době od 11.3.2020 do ukončení platnosti mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví:

INFORMACE k výuce: po dobu platnosti opatření je pro žáky SOŠ Blatná prezenční výuka ve škole zrušena (přerušena) a je nahrazena distanční výukoužáci samostudují (opakují si) doma s využitím učebnic, sešitů a dalších výukových zdrojů dle zadání od vyučujícíchŽáci jsou povinni sledovat web školy (i studentský web v části „predmety“) a svůj mail (nahlášený či aktualizovaný třídním). Od pondělí 16.3. postupně dostávají pokyny k mimořádným úkolům z jednotlivých předmětů k samostudiu vyvěšovaným postupně na serveru určeném studentům (ve složce „predmety“) – plnění úkolů je povinné

Přerušen je i provoz DOMOVA MLÁDEŽE. 

Žáci z DM či jejich rodiče, kteří si potřebují z pokoje vyzvednout např. učebnice a sešity, mohou zazvonit u hlavního vchodu do školy v pracovní dny mezi 8:00 až 11:00  nebo si nejlépe dobu domluví mailem na skola(zavináč)blek.cz nebo na mobil ředitele školy (uvedený v kontaktech). Totéž platí pro vyzvednutí učebnic a pod. ze šatních skříněk.

Školní jídelna nevaří pro žáky, ale je v provozu pro zaměstnance a ostatní strávníky – aktualizace: od 17.3. do 24.3. je provoz školní jídelny přerušen úplně..

Tělocvična je od 13.2. zcela uzavřena (i venkovní sportoviště).

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí se odkládají na neurčito. K průběžné klasifikaci mají žáci i rodiče přístup průběžně (s pomocí zabezpečeného přístupu).

Změna v rozvrhu platná po podzimních prázdninách: od 4. listopadu 2019 dochází k posunu začátků a konců odpoledních hodin o 5 minut dopředu, takže 6., 7., 8. a 9. hodina začíná i končí o 5 min dříve (devátá hodina tedy končí zvoněním již v 15:50). Kromě toho dochází k přesunu některých hodin u 1.B a 2.B – žáci již jsou třídními informováni.

Další drobné změny byly provedeny u 1. a 2. ročníku od 1.2.2020 (pro 1. a 2. ročník – žáci byli informováni)

Formuláře

Zde si můžete stáhnout některé potřebné formuláře:

Informace pro žáky (a jejich rodiče) přijaté ke studiu od 1.9.2019:

informace byly poštou odeslány dne 28.6.2019 (v obálce jsou všeobecné informace ke studiu včetně učebnic, informace k přihlašování k ubytování v domově mládeže i k platbám za stravování, k omlouvání, k volným dnům v roce 2019/2020 atd…). Tyto informace „pro prváky“ si můžete stáhnout i zde:

Informace rodičům a žákům 1. rocniku_2019_2020

Informace k platbám za obědy

Informace pro ubytované na DM