Pozvánky na přijímací testy

Dne 20.3. CERMAT vygeneruje pro střední školy pozvánky, které uchazečům (jejich rodičům) škola následně odešle. Do školy uvedené v přihlášce na 1. řádce obdrží uchazeč pozvánku na pátek 12. dubna a do školy uvedené v pozvánce na 2. řádce bude pozvánka na pondělí 15. dubna. Z SOŠ Blatná pozvánku odešleme během čtvrtka 21.3. mailem (byl-li na přihlášce uveden) nebo poštou. Pokud přihlášeným uchazečům (jejich rodičům) mail či obálka s pozvánkou nedorazí do 28. března, tak je žádáme, aby školu kontaktovali s dotazem. Održíte-li pozvánku mailem, tak je třeba odeslat škole odpověď potvrzující přijetí mailu.