Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 po řádném termínu ZDE

V náhradním termínu JPZ konal přijímací testy 1 uchazeč v oboru Informační technologie (18-20-M/01): uchazeč 2012019 (ev. kód) byl přijat (body za ZŠ 23,25 body test ČJ 24,00 body test MAT 20,00, celkový výsledek 49,75) (umístění na 41. místě což ale odpovídá umístění do 30. místa v redukovaném pořadí ke dni 21.5.2019 po odečtení uchazečů, kteří zápisový lístek uplatnili na jiný obor či jinou školu – již uplynula doba pro uplatnění zápisového lístku po řádném termínu).