Dne 28. 6. 2019 jsme poštou odeslali rodičům přijatých „prváků“ podrobné písemné informace (včetně informací k učebnicím, k obědům či ubytování – pro mimoblatenské je zaslán k případnému využití i formulář přihlášky k ubytování v DM). Schůzku s rodiči všech prváků před či při zahájení školního roku neděláme (je náročné najít termín a pro část rodičů i uvolňovat se na danou dobu), pokud by Vám cokoli nebylo jasné, můžete nás kontaktovat např. mailem a vše rádi vyjasníme. Kontaktovat školu (třídní, ředitele, výchovnou poradkyni, vychovatele v DM atd.) můžete samozřejmě průběžně kdykoli během školního roku. V informacích pro rodiče těch, kteří pošlou přihlášku na ubytování v DM, bude uveden termín a čas schůzky při ubytování na domově mládeže, která se koná při prvním příjezdu na DM. Obecné informace budou zaktualizovány i na webu školy (následně po zaslání poštou, tedy přelom června a července), kde jsou i případné formuláře (např. k ubytování, ke zdravotním úlevám, k uvolnění z výuky atd…). „Rodičovské schůzky“ budou až v tradičním „čtvrtletí“, pozvánku prostřednictvím žáků rodiče s předstihem obdrží. Rozvrh vyvěsíme na webu školy koncem srpna.