Žáci 4. ročníků obhajují své odborné žákovské projekty
ve dnech 4.3. (obor obchodní akademie) 5.3. (obor informatika) a 6.3. (obor elektronické počítače). Obhajoby se konají v sále školy formou prezentace a jsou hodnoceny v rámci předmětu praxe za 2.pololetí 4. ročníku. Ve fotogalerii jsou reportážní fotografie.