Aktualizace ze dne 12.3.:

Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Proto je do odvolání mimořádného opatření Vlády ČR ZCELA UZAVŘENA TĚLOCVIČNA i venkovní sportoviště SOŠ Blatná

ZDE si můžete přečíst nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR (platné od 11.3.). Z něj citujeme:

„Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: – osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
– osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“

Pro další aktuální informace (včetně data ukončení platnosti opatření a znovuzahájení výuky) sledujte webové stránky školy.

Po dobu platnosti opatření je tedy pro žáky SOŠ Blatná výuka ve škole zrušena (přerušena) a žáci samostudují (opakují si) doma s využitím učebnic, sešitů a dalších výukových zdrojů. Žáci jsou povinni sledovat svůj mail (nahlášený či aktualizovaný třídním), na který od pondělí 16.3. budou postupně dostávat pokyny k úkolům z jednotlivých předmětů k samostudiu vyvěšovaným postupně na serveru určeném studentům (ve složce „predmety“).

Přerušen je i provoz DOMOVA MLÁDEŽE, školní jídelna nevaří pro žáky, ale je v provozu pro zaměstnance a ostatní strávníky.