Vzhledem ke změně situace, na základě posledních informací MŠMT, kdy žáci SŠ již v tomto školním roce možná nenastoupí k souvislé prezenční výuce (i když situace bude upřesňována), doporučujeme žákům platícím za stravování a ubytování trvalým příkazem, aby své trvalé příkazy ukončili. Poslední platba tak proběhne za měsíc duben. Na začátku července pak (jako každoročně) proběhne vyúčtování a případné přeplatky či nedoplatky budou vyrovnány.