Dne 27. 4. 2020 byla vydána vyhláška o hodnocení žáků ve druhém pololetí školního 2019/2020. Tento dokument naleznete na stránkách MŠMT zde.

V SOŠ Blatná bude klasifikace ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 nadále známkami a samozřejmě se bude řídit výše uvedenou vyhláškou. Zároveň nadále platí pravidla hodnocení žáků uvedená ve školním řádu, která nejsou v rozporu s výše uvedenou vyhláškou. Školní řád najdete zde.

Předání vysvědčení žákům prvního až třetího ročníku bude v úterý 30. 6. 2020 (forma předání bude upřesněna dle situace).