Výsledky 1. kola přijímacího řízení byly 15.6. oznámeny formou vyvěšení na tomto webu v části „Přijímání žáků“ a to pod přiřazeným kódem. Poštou se zasílá jen případné rozhodnutí o nepřijetí (nepřijatí pro větší počet lépe umístěných uchazečů letos mají možnost požádat o vydání „nového rozhodnutí“ – poučení a formulář najdou u rozhodnutí). Přijetí nabude platnost až po odevzdání zápisového lístku škole – doneste nebo odešlete jej řediteli školy bez odkladu ihned po vyvěšení výsledků, nejpozději do 5 pracovních dnů po vyvěšení, tedy do 23.6. (Až teprve současně s odevzdáním zápisového lístku obdrží uchazeč/zákonný zástupce písemné rozhodnutí o přijetí.) Kód, pod kterým jsou uveřejněny výsledky, mají všichni uchazeči na pozvánce (evidenční číslo žáka). Uchazeči, kteří testy konali na jiné škole, obdrželi evidenční číslo v dopise.