Volby do školské rady proběhnou dne 2. 9. 2020. Pro oprávněné osoby od 8:00 do 15:30 v sekretariátu školy a pro pedagogy od 9:40 do 10:00 v sále školy.

Volby proběhnou tajným hlasováním hlasovacími lístky, které v den voleb podle seznamu oprávněných osob volitelé obdrží . Zvlášť volí pedagogové dva kandidáty navržené pedagogy, zvlášť oprávněné osoby (zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých) dva kandidáty navržené oprávněnými osobami a zbývající dva zástupce šestičlenné školské rady jmenuje zřizovatel školy.

Ing. Mgr. Pavel Kotrouš, ředitel SOŠ Blatná

Seznam navržených kandidátů do voleb ŠKOLSKÉ RADY SOŠ Blatná a datum voleb (datum voleb bylo aktualizováno na 2.9.dle vývoje mimořádných opatření vlády) naleznete zde.