Následující informace platily od 10.9. do 17.9. – od 18. 9. již povinnost nošení roušek i v učebnách (při výuce)!

Informace ke změně „rouškových pravidel“ jsou na webu MŠMT. Podstatné je v odstavci:

„Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).“

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 10. 9. najdete ZDE.

Roušky se tedy snímají v učebnách (neurčí-li dle situace pedagog jinak), v jídelně až u stolu, v tělocvičně po převlečení v šatně (ne až v tělocvičně – nebylo by kam je dát), ale příchod do šatny a po konci sportování odchod z šatny vždy v roušce (platí i pro „cizí“). V DM ubytovaní na pokojích a na svém patře roušky nosit nemusí – podrobnosti stanoví vychovatelé.