Roušky (informace z webu MŠMT)– dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Na některé osoby a segmenty školství se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se např. vztahuje na:
– děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole
– žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol
– internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
Roušky se musí nosit např. i v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry. Je-li zajištěn tento odstup a jedná se o „výkon práce na jednom místě“ – tedy stálé pracovní místo osoby, kde nedochází k fluktuaci různých lidí (kancelář, kabinet se stálými místy k sezení), roušky se nosit nemusí.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví platné od pátku 18.9.2020 najdete ZDE.

Roušky se tedy nosí ve všech vnitřních prostorách školy včetně učeben, snímají se pouze v jídelně až u stolu (a při odchodu od stolu se znovu nasazují), a v tělocvičně po převlečení v šatně (ne až v tělocvičně – nebylo by kam je dát), ale příchod do šatny a po konci sportování odchod z šatny vždy v roušce (platí i pro „cizí“). V DM ubytovaní na pokojích a na svém patře roušky nosit nemusí – podrobnosti stanoví vychovatelé.