Na základě informace od zřizovatele (respektive KHS) v jihočeských SŠ od 5.10. nadále probíhá výuka prezenčně (s docházkou do školy), samozřejmě s dosavadními opatřeními ohledně roušek i při výuce.

Z krajského odboru školství jsme obdrželi tuto informaci:

„Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR Vám sdělujeme, že Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona. V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy).“