Dne 2. 9. 2020 proběhly volby do školské rady na období 2020 až 2023.  Byli zvoleni navržení kandidáti jak za „oprávněné osoby“ (zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky) tak za pedagogy. Zvolené 4 členy školské rady a 2 členy jmenované zřizovatelem následně schválila Rada Jihočeského kraje, funkční období je tříleté. První zasedání nově jmenované školské rady proběhlo 14.10.2020 a předsedkyní šestičlenné ŠR byla znovu zvolena Ing. Věra Vrbská. ŠR rovněž schválila Výroční zprávu školy za rok 2019/20. Jmenování (složení) školské rady najdete v odkazu v části „O škole“ část „Školská rada“  Seznam navržených (a zvolených)  kandidátů do voleb ŠKOLSKÉ RADY SOŠ Blatná a datum voleb (datum voleb bylo aktualizováno na 2.9.dle vývoje mimořádných opatření vlády) naleznete zde.