Další aktualizace (stav ke dni 1.3.):

Výuka od 1.3. byla upřesněna (opatřeními Vlády ČR vyhlášenými v pátek 26.2. večer na dobu do 21.3.).
1., 2. a 3. ročník A TAKÉ 4. ROČNÍK od 1.3. minimálně DO 19.3. DISTANČNÍ VÝUKA (povinně v Teams, pozor na některé výměny hodin, u 2A a 3A některá odpoledne i distančně zadaná praxe).

Každopádně proběhnou OBHAJOBY ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ Z PRAXE: 4.C ve středu 3.3., 4.B ve čtvrtek 4.3. a 4.A v pátek 5.3. (forma byla žákům upřesněna – u 4C a 4B online v teams, u 4A individuálně).

Od konce března (či alespoň po Velikonocích…) doufáme, že alespoň 4. ročník již prezenčně a snad i některé vypsané prezenční praxe (2.A, 3A a 3B) . Nutno sledovat změny.

Kdyby snad pokračovala také rotační prezenční výuka nižších ročníků (zatím ne…), tak v posledním  březnovém týdnu  od 29.3. do 1.4. prezenčně 2. ročník ( a 1. a 3.ročník distančně) a v týdnu následujícím (od 6.4.) naopak (tedy 1. a 3. ročník prezenčně) a takto by „rotace“ probíhala i v dalších týdnech.

Doufáme, že co nejdříve bude možná alespoň prezenční výuka 4. ročníku a některé prezenční praxe (u nás potřebné hlavně u 1.A, 2A, 3A a 3B)…

V době prezenční výuky žáci v budově školy nosí respirátory (i při výuce) a dodržují i ostatní platná pravidla prevence a je dodržováno nemísení skupin i při výdeji stravy (dodržován rozpis). Do odvolání je v době prezenční výuky zrušena tělesná výchova.