ZDE naleznete kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021.

Více v části „Přijímání žáků“, případně při individuální prohlídce školy (na kterou se lze objednat telefonicky nebo mailem).

Aktualizace: dne 15.3. ministr školství upřesnil nové opatření k přijímacím zkouškám – došlo k posunu termínu pro školní přijímací zkoušky. V SOŠ Blatná se školní přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru Moderní informační systémy uskuteční ve středu 5. května a ve čtvrtek 6. května 2021. Uchazeči budou informováni a bude jim zaslána pozvánka.

DODATEK K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM:

Na základě „Kritérií pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22“ a počtu přijatých přihlášek od uchazečů pro první kolo přijímacího řízení rozhodl ředitel SOŠ Blatná takto:

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu oborů Elektrotechnika 26-41-M/01 a Obchodní akademie 63-41-M/02, budou přijati ke studiu těchto oborů bez konání písemných přijímacích zkoušek. Dotčení uchazeči budou o této skutečnosti informováni individuálně nejpozději do 19. 3. 2021, vyvěšení výsledků proběhne u všech oborů (a na všech školách) až nejdříve 28. 4.(ZMĚNA AŽ DNE 19.5.)

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu oboru Informační technologie 18-20-M/01, školní písemnou přijímací zkoušku pro přijetí ke studiu konají. O podrobnostech a organizaci školní přijímací zkoušky budou informováni v průběhu března 2021 a obdrží také pozvánku k jejímu vykonání (na 14. nebo 15. 4. 2021).

V Blatné 4. 3. 2021 Ing. Mgr. Pavel Kotrouš, ředitel SOŠ Blatná

Termín školního přijímacího testu (viz kritéria): buď středa 14. dubna 2021 nebo čtvrtek 15. dubna 2021, uveďte jeden z těchto dnů na přihlášku (čas a podrobnosti budou na pozvánce).

V KRITÉRIÍCH PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2021 JSOU STANOVENY „ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ TESTY Z MATEMATIKY A Z ČESKÉHO JAZYKA“ (V KRATŠÍM ROZSAHU NEŽ JPZ), ZÁJEMCŮM NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTNEME VZOROVÝ PŘEHLED MOŽNÝCH OTÁZEK BUĎ OSOBNĚ PŘI INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDCE ŠKOLY NEBO PO DOMLUVĚ ZAŠLEME MAILEM (NAPIŠTE SI NA SKOLA@BLEK.CZ).