Dne 2. 7. 2021 ŘEDITEL ŠKOLY VYHLÁSIL POSLEDNÍ 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obory Elektrotechnika (Elektronické počítače) a Obchodní akademie (u obou pravděpodobně cca 8 míst) a TAKÉ 2.KOLO i pro obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (Moderní IT), kde po ukončení odvolacího řízení a odevzdávání či zpětvzetí zápisových lístků došlo k uvolnění několika málo míst. PODROBNOSTI BUDOU VYVĚŠENY, V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE ŘEDITELE ŠKOLY.

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek – (obor moderní informační technologie)

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek – (obor obchodní akademie)

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek – (obor elektronické počítače)

Zápisový lístek nutno odevzdat do 10 pracovních dnů.
Odvolání nutno odevzdat do 3 pracovních dnů od vyvěšení výsledků 1.kola. VZOR ODVOLÁNÍ ZDE

Současně ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro obory Elektrotechnika (Elektronické počítače) a Obchodní akademie – PODROBNOSTI ZDE