Čtvrtletní třídní schůzky jen distančně:


Na pátek 12. 11. byly původně plánovány „třídní schůzky“. Z důvodu opět ne zcela ideální epidemické situace nejsou „čtvrtletní třídní schůzky“ v tomto termínu konány prezenčně, ale budou jen dálkovým distančním způsobem (online). Rodiče prosíme, aby využili distančních způsobů kontaktování třídních (případně dalších vyučujících) a to kdykoli bude třeba. V pátek 12. 11. by měli být třídní a vyučující u svého mailu (případně telefonu v kabinetě) v době cca od 12 do 15 hodin, ale zejména mailem je lze kontaktovat kdykoli (samozřejmě s reakcí zřejmě až další školní den). Telefonické spojení obecně využívejte jen výjimečně (zvláště během vyučovacích hodin opravdu telefonovat nelze) spíše využijte mail ve známém tvaru prijmeni (zavináč) blek.cz  (kontakty jsou na webu školy www.blek.cz). S třídním, prosíme, bez odkladu konzultujte zejména případné problémy (studijní či jiné) žáků. Kontaktovat v případě potřeby můžete i výchovnou poradkyni Mgr. Žihlovou (studijní záležitosti) nebo i metodika prevence „rizikového chování“ Mgr. Hanzlíčka. V nutných případech si samozřejmě domluvte i osobní schůzku ve škole (s třídním, ředitelem či jinými pedagogy).