V sále SOŠ Blatná proběhly tradiční obhajoby žákovských projektů z praxe čtvrťáků všech 3 oborů (Elektronické počítače, Moderní informační technologie, Obchodní akademie), u elektrotechniků i s předvedením funkčního výrobku. Fotodokumentaci zajímavých obhajob lze najít na webu školy v části „O škole“/fotogalerie/zoneram.