Sbírka lůžkového materiálu (vyhlášená Jihočeským krajem v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům) byla krajským úřadem ukončena dnem 31.3.. Děkujeme všem dárcům, vybraný materiál si příští týden převezmou pověření zástupci jmenovaní krajským centrem pro pomoc.