Cermat zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2022. (Z obou termínů se vždy počítá jen ten lepší výsledek z MAT i z ČJL). Žádná škola nesmí vyvěsit výsledky přijímacího řízení před tímto datem. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. V SOŠ Blatná budou výsledky vyvěšeny nejdříve 28.4. odpoledne a nejpozději během 29.4. a to na webu www.blek.cz v části „přijímání žáků“ pod kódem žáka (je to evidenční číslo uvedené na pozvánce k testům – žáci jej obdrželi i během testů).

Přijetí je nutno potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků (zápisový lístek obdržíte v ZŠ). Zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem. 

V případě, že by ke dni vyvěšení byl žák uveden jako „nepřijat“ pro větší počet uchazečů (může nastat u boru informatika) je vhodné ihned kontaktovat ředitele a podat odvolání (po odevzdání zápisových lístků je pravděpodobné přijetí na místo těch, kteří ZL neodevzdají).

Obecné informace k přijímacím testům jsou na webu https://prijimacky.cermat.cz/

Případné dotazy k přijímání do SOŠ Blatná u ředitele školy: skola@blek.cz   383412212