Dotační program: My v tom Jihočechy nenecháme

Vice na www.myvtomjihocechynenechyme.cz či v sekretariátu školy.