Aktuality

Prezenční/distanční výuka – (AKTUALIZACE k 26.4.)

Další aktualizace (stav ke dni 26.4.): Výuka od 26.4. stále jen DISTANČNĚ (povinně v Teamsech) pro všechny ročníky, ale od 26.4. už konečně alespoň některé vypsané  PRAXE PREZENČNĚ (VE ŠKOLE). Sledujte změny v rozvrhu (informace k zatím vypsaným...

Prohlídka školy – náhrada dne otevřených dveří

Vážení zájemci o prohlídku areálu SOŠ Blatná. Bohužel v současné situaci nebylo možné realizovat plánované dny otevřených dveří. Avšak, aby byla možnost seznámit se s naším areálem, organizujeme od prosince individuální prohlídky areálu. Na tyto...

Nové fotografie školy

Nové fotografie školy

Dobrý den všem, vytvořili jsme pro Vás nové fotografie školy a vše přehledně seřadili. Snad se Vám budou líbit a brzy se uvidíme při prezenční výuce. Přejeme pevné zdraví a dobrou náladu.  https://www.blek.cz/fotogalerie/ Loni jsme si "kulaté"...

„Třídní schůzky“ jen distančně…

Na pátek 13. 11. byly původně plánovány "třídní schůzky". Ze známých důvodů (nouzový stav a příslušná omezení) je v tomto termínu nelze uskutečnit prezenčně. S žáky jsme až do odvolání v kontaktu "distanční výukou" a rodiče prosíme, aby také...

Získali jsme evropský certifikát kvality

Získali jsme evropský certifikát kvality

Jako ocenění naší vynikající práce na eTwinningovém projektu „Bread across Europe “ byl naší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že naše práce, práce studentů a celé školy odpovídá...

Volby do školské rady – Aktualizace

Dne 2. 9. 2020 proběhly volby do školské rady na období 2020 až 2023.  Byli zvoleni navržení kandidáti jak za "oprávněné osoby" (zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky) tak za pedagogy. Zvolené 4 členy školské rady a 2 členy jmenované...

Distanční výuka od 12/10 prodlouženo do odvolání

Od pondělí 12. října (původně na dobu 14 dnů - prodlouženo DO ODVOLÁNÍ) nařízením Vlády ČR zrušena prezenční výuka ve škole (do 13.10. s výjimkou praxí některých tříd uvedených ve změnách - OD STŘEDY 14.10. ZRUŠENA I PREZENČNÍ PRAXE - OD STŘEDY...

Od 5. 10. učíme nadále prezenčně

Na základě informace od zřizovatele (respektive KHS) v jihočeských SŠ od 5.10. nadále probíhá výuka prezenčně (s docházkou do školy), samozřejmě s dosavadními opatřeními ohledně roušek i při výuce. Z krajského odboru školství jsme obdrželi tuto...

Aktualizace k rouškám od 18.9.

Roušky (informace z webu MŠMT)– dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále)....

Informace k rouškám od 10.9.

Následující informace platily od 10.9. do 17.9. - od 18. 9. již povinnost nošení roušek i v učebnách (při výuce)! Informace ke změně „rouškových pravidel“ jsou na webu MŠMT. Podstatné je v odstavci: „Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR...

Volby do školské rady

Volby do školské rady proběhnou dne 2. 9. 2020. Pro oprávněné osoby od 8:00 do 15:30 v sekretariátu školy a pro pedagogy od 9:40 do 10:00 v sále školy. Volby proběhnou tajným hlasováním hlasovacími lístky, které v den voleb podle seznamu...

Předání vysvědčení 30. 6.

VYSVĚDČENÍ byla předána, u některých žáků včetně pochval a knižních odměn a u prospěchu s vyznamenáním i s finančním oceněním od Nadačního fondu SOŠ Blatná. Po několika měsících distanční výuky přejeme krásné prázdniny a těšíme se 1. září na...

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro obory OA a EP. Podrobnosti v části "Přijímání žáků" případně ZDE.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení byly 15.6. oznámeny formou vyvěšení na tomto webu v části "Přijímání žáků" a to pod přiřazeným kódem. Poštou se zasílá jen případné rozhodnutí o nepřijetí (nepřijatí pro větší počet lépe umístěných uchazečů letos...

Klasifikace žáků v 2.pololetí

Dne 27. 4. 2020 byla vydána vyhláška o hodnocení žáků ve druhém pololetí školního 2019/2020. Tento dokument naleznete na stránkách MŠMT zde. V SOŠ Blatná bude klasifikace ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 nadále známkami a samozřejmě se...

Platby za ubytování a stravování – aktualizace

Vzhledem ke změně situace, na základě posledních informací MŠMT, kdy žáci SŠ již v tomto školním roce možná nenastoupí k souvislé prezenční výuce (i když situace bude upřesňována), doporučujeme žákům platícím za stravování a ubytování trvalým...

Navržení kandidáti do voleb ŠR

Seznam navržených kandidátů do voleb ŠKOLSKÉ RADY SOŠ Blatná a datum voleb (datum voleb bude aktualizováno dle vývoje mimořádných opatření vlády) naleznete zde. Již 2. 3. a 3. 3. 2020 se konala setkání oprávněných osob pro volby do školské rady....