Přijímání žáků v roce 2021

V kritériích přijímání v roce 2021 jsou stanoveny „školní přijímací testy z matematiky a z českého jazyka“ (v kratším rozsahu než JPZ), zájemcům na vyžádání poskytneme vzorový přehled možných otázek buď osobně při individuální prohlídce školy nebo po domluvě zašleme mailem (napište si na skola@blek.cz).

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STAŽENÍ ZDE

Počty přijímaných uchazečů: do všech tří oborů se přijímá po jedné třídě (max po 30 žácích).

Všechny 3 vyučované obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou a jsou vyučovány pouze v denní formě studia

ekonomický obor: OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02, ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE

informatický obor: Informační technologie 18-20-M/01, ŠVP MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

elektrotechnický obor: Elektrotechnika 26-41-M/01, ŠVP ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ) nebo je k dispozici ke stažení a vytištění níže na této stránce.

Přihlášky ke studiu (do 1. kola) musí zájemci odevzdat (zaslat) do 1. 3. 

Pro rozhodování o přijetí ke studiu na SOŠ Blatná není třeba výstupní hodnocení ze základní školy. Lékařské potvrzení musí být povinně již na přihlášce pro obor Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika tedy kód 26-41-M/01), který není vhodný pro žáky s poruchou jemné motoriky rukou. Až po přijetí musí být před nástupem ke studiu doplněno lékařské potvrzení o schopnosti studia oboru (včetně praxí) i pro obory Obchodní akademie a Informační technologie (obory sice nemají zdravotní omezení a to ani na praxích mimo školu, ale z formálních důvodů se pro budoucí praxe na podniku vyžaduje lékařské potvrzení – doporučujeme řešit lékařským doporučením již na přihlášce i u těchto oborů, jinak bude nutné toto doplnit do začátku školního roku).

PŘIHLÁŠKU obdržíte v ZŠ (i s potvrzeným prospěchem na ZŠ) nebo je k dispozici ke stažení a vytištění varianta ZDE PŘIHLÁŠKA SOŠ Blatná jako 1. škola nebo 1. strana ve variantě PŘIHLÁŠKA SOŠ Blatná jako obě školy (hlásí-li se k nám na dva obory) (zadní strana viz předešlá varianta). Pozor: přihlášku je v případě podávání dvou přihlášek na dvě školy samozřejmě nutno vyplnit dvojmo (stejně, neměnit pořadí) a poslat (doručit) na obě školy nejpozději do 1. března! Pořadí škol na „novém“ formuláři přihlášky je závazné pro termín jednotných přijímacích testů (na 1. škole koná testy v 1. termínu, na 2. škole ve druhém termínu), ale není závazné pro to, na kterou školu žák nastoupí, rozhodující je až kam odevzdá zápisový lístek. (Pozn. zápisový lístek vydává základní škola – je přísně evidovaný – nebo u uchazečů, kteří již ZŠ absolvovali dříve, nutno zápisový lístek vyzvednout na odboru školství krajského úřadu dle místa bydliště).

 

Přijímání žáků pro rok 2020 bylo uzavřeno

 

——————————————————————————————————————-