Pro žáky 1. ročníku přihlášené k ubytování v domově mládeže je nástup do DM je ve středu 31. srpna 2022 od 17:00 h (během roku možnost příjezdu i až v pondělí ráno), po příjezdu obdrží rodiče ubytovaných žáků informace (včetně rozhodnutí/potvrzení o ubytování v DM a seznámení s Vnitřním řádem DM). Základní informace k ubytování byly nově přijatým žákům zaslány písemně.

Žáci vyšších ročníků ubytovaní v DM mohou přijet jak již v 31.8. večer tak i 1.9. ráno (tak aby stihli zahájení školního roku od 8:00 v učebně třídy).

Změny cen stravování a ubytování od 1.9.2022, více informací ZDE (u žáků vyšších ročníků si změňte, prosíme, od září 2022 výši záloh: nově na 860 Kč/měs. za obědy a 3600 Kč/měs. u ubytování + celodenní stravování.

Přihláška na DM ke stažení

Celý areál střední odborné školy je situován na okraji města, v klidném prostředí hned vedle zámeckého parku.

Samotná budova domova mládeže je součástí celého areálu střední odborné školy. Nachází se po levé straně hlavní budovy školy a se školou je propojen spojovací chodbou. Přední část domova mládeže směřuje do zámeckého parku, který je s areálem spojen vstupní brankou. V zadní části areálu školy se nachází venkovní hřiště v podobě nohejbalového a volejbalového hřiště, fotbalového hřiště, koše na házenou a stolem na stolní tenis.

Celková kapacita domova mládeže pro ubytování žáků je 150 lůžek. Na každém patře domova mládeže je sedm ubytovacích buněk, společenská místnost s TV a internetovým připojením. Celá ubytovací buňka se skládá ze dvou pokojů pro dvě a tři osoby a společným sociálním zařízením. Dále na každém z pater je mikrovlnná trouba, toustovač a rychlovarná konvice. K dispozici jsou také tři kuchyňky, fotbálek a posilovna spolu s tělocvičnou kam mají studenti přístup každé odpoledne i večer.

Studentům je k dispozici v přízemí budovy obchůdek se základním sortimentem (nápoje, sušenky atd.)

Úhrada za ubytování v DM SOŠ Blatná

Úplata za ubytování v domově mládeže SOŠ Blatná na 1 úplný kalendářní měsíc za 1 lůžko již od školního roku 2011 byla 1050,-Kč, po 11 letech došlo k navýšení (vlivem zdražování energií a inflace) od 1. 9. 2022 bude 1400,- Kč, (záloha na stravování pro ubytované od září 2022 činí 2200,- Kč) celková měsíční záloha ubytování+stravování tedy od září 2022 činí 3600,-. Od 1. 9. 2022 je cena za oběd Kč 43,- (pro žáka, platí jen hodnotu potravin, režii hradí stát), za celodenní stravu žák ubytovaný v DM (od 1.9.2022) platí Kč 120,-, ( dosud, tedy do konce června 2022, byla cena za oběd 43 Kč a za celodenní stravu 99 Kč, k nutnému zvýšení došlo vzhledem k výraznějšímu růstu cen potravin, (bude-li později potřebné další zvýšení, dojde k němu vždy až od pololetí a bude školou včas oznámeno). Snídaně a večeře je částečně posílena o hodnotu potravin započítaných z „přesnídávky“, „svačiny“ a malé „druhé večeře“, strava se vydává třikrát za den.

Platby za ubytování a stravování se uskutečňují zálohově bezhotovostním převodem na účet školy 4183010217/0100 trvalým příkazem (s variabilním symbolem přiřazeným školou) na částku 3600,- Kč (od roku 2022/23)  měsíčně u žáků ubytovaných v DM (za ubytování a celodenní stravování). U žáků neubytovaných a stravujících se ve školní jídelně činí trvalý příkaz plateb za obědy 860,- Kč za měsíc (od roku 2022/23). Platby za stravování ve školní jídelně se vyúčtují dle skutečnosti, přeplatky za stravování i ubytování se zasílají na účet (poprvé NA VYŽÁDÁNÍ během ledna a podruhé automaticky na konci školního roku – tedy v červenci, u žáků končících studium dříve vždy při ukončení studia. V případě potřeby se lze o mimořádném vyúčtování výjimečně domluvit s vedoucí jídelny i kdykoli během roku). Obědy lze odhlašovat nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne (lze i elektronicky, informace obdrží žáci s čipovou kartou). U ubytovaných žáků není dle vyhlášky odhlašování jednotlivých jídel (snídaní, večeří) možné (pouze při odjezdu z DM) – DM musí zajistit celodenní stravu (ale např. v pátek lze při odjezdu objednat za oběd náhradní balíček).

Vyhláškou 436/2010Sb. novelizující znění vyhlášky č. 108/2005 Sb., § 5, odst. 4, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních se výpočet úhrady počínaje rokem 2011 dřívějším způsobem nedopočítává, ale v souladu s § 5, odst. 4 uvedené vyhlášky se výše úplaty nemění i pokud žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud však žák z důvodu organizace vyučování opakovaně nebude ubytován, úplata se přiměřeně sníží. (Neodečítají se však např. dny prázdnin, svátky apod.)

Vnitřní řád Domova mládeže SOŠ Blatná