OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02

ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE

V rámci všeobecně vzdělávacích předmětů se vyučují dva cizí jazyky (AJ a NJ), v maximální míře využívají výpočetní techniku a v rámci odborných předmětu jsou žáci vzděláváni v těchto oblastech:

  • ekonomika
  • účetnictví
  • management a marketing
  • písemná a elektronická komunikace
  • kancelářský software
  • právo
  • informační technologie

Odborné znalosti žáků škola potvrzuje školními certifikáty.

Tradičně klademe důraz na praxe žáků, z nichž část probíhá ve škole a část ve firmách. Možnost složení státní zkoušky v psaní na klávesnici. Vybavením a využíváním kvalitní IT technologií jsou žáci připravováni pro uplatnění v digitalizované nejen státní správě.

Kromě možnosti studia na dalším stupni škol může absolvent nalézt uplatnění na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, mzdový referent, referent marketingu, statistik, personalista, asistent, administrativní pracovník, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Ke své profesní komunikaci bude využívat dva cizí jazyky, bude nadstandardně ovládat programové vybavení počítače nejen při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Na vysoké úrovni bude zvládat vedení účetnictví jak pro soukromý, tak veřejný sektor. Absolvent bude dále schopen zajišťovat personální agendu malé i velké organizace a práce na agendě různých projektových akcí. Absolvent také získá předpoklady provozovat ve své profesi samostatnou podnikatelskou činnost.