Ve školním roce 2020/21 bohužel nelze kroužky pro ZŠ z epidemiologických důvodů realizovat – obnovíme je jak to bude možné…

Ve školním roce 2019/20 v SOŠ každý pátek kroužek psaní na klávesnici pro žáky ZŠ TGM Blatná (v učebně VYT vede Ing. Hana Augustinová).

V tělocvičně SOŠ probíhají kroužky atletiky, florbalu a softbalu (ve spolupráci s DDM Blatná). V tělocvičně trénují i mladí tenisté a fotbalová přípravka.
Tradiční „počítačový“ kroužek měl být po krátké přestávce nabízen zase až pro rok 2020/21 (bude až později…).