Střední odborná škola Blatná má šedesátiletou tradici. V roce 2018 oslaví již 60. výročí existence.

V současné době SOŠ Blatná nabízí tyto tři obory:

•63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE – obor Obchodní akademie

•18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – obor Moderní informační technologie

•26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – obor Elektronické počítače

Škola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky, každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Modernizací prošel také areál školy, který nabízí travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.

Součástí areálu je rovněž tělocvična a domov mládeže – vše propojeno spojovací chodbou. V budově školy je i školní jídelna.
Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce fotogalerie.

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projket školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků se každoročně dostává na vysoké školy, především s technickým a ekonomickým zaměřením.

Škola má v areálu vlastní jídelnu a domov mládeže s dostatečnou kapacitou. SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného). Je připravováno vyřešení bezbariérového přístupu do areálu školy, šatny jsou nově vybaveny uzamykatelnými skříňkami.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy, mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory budou ve všech učebnách, využívá se i interaktivních tabulí, jako písáren se využívá učeben VYT, dále elektrotechnické laboratoře, posilovna, tělocvična s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovna s informačním centrem, školní jídelna i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola disponuje přednáškovým sálem s podiem vybaveným audiovizuální a IT technikou s kapacitou 90 lidí. Nabízíme možnost pronájmu přednáškového sálu pro pořádání různých akcí. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 383 412 211 nebo e-mail: skola(zavináč)blek.cz

Další informace o škole získáte při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.cz

IČ: 60650486

DIČ: CZ60650486

Identifikátor zařízení („REDIZO“)     600 008 703

Zřizovatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2

Pracoviště: B. Němcové 49/3

370 76  České Budějovice