ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01

ŠVP ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

Žáci ŽŠ se zájmem o IT technologie, harwarovou stránkou PC, počítačové sítě, využití CNC strojů, robotiku. Softwarová stránka je taktéž rozvíjena nejen výukou programování ve vyšších programovacích jazycích ale také aplikací – her pro tablety a smartphony (mobilní aplikace s OS Android).

Kromě všeobecně vzdělávacích jazycích předmětů, jejichž součástí je výuka jednoho cizího jazyka – anglického, se žácí vzdělávajé v odborných předmětech těchto oblastí:

  • návrh, montáž, oprava PC
  • operační systémy
  • počítačové sítě
  • programování CNC strojů
  • elektrotechnika
  • programování her, aplikací na desktop a mobilní platformy
  • programování jednočipových procesorů, robotika
  • webové technologie

Po úspěšném absolvování může žák získat §5 vyhlášky 50/1978Sb.

Tradičně je zde kladen důraz na praxe žáků, z nichž část probíhá ve škole a část ve firmách.

Odborné znalosti žáků škola potvrzuje školními certifikáty

Kromě možnosti studia na dalším stupni škol vzdělávací program připraví žáky pro studium VŠ či VOŠ, také pro široké spektrum zaměstnání v IT počínaje správou počítačových sítí, obsluhy a programování CNC strojů v různých oborech, provoz servis a prodej IT techniky přes tvorbu webů, programování aplikací pro desktop i mobilní platformy až po pracovníky informačních center. Absolvent také získá předpoklady provozovat ve své profesi samostatnou podnikatelskou činnost. Z hlediska uplatnění obor představuje velmi vhodnou kombinaci kompetencí technických (elektrotechnických) a IT.