INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 18-20-M/01

MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tento obor připravuje žáky pro činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií. Je určen pro zájemce z řad žáků ZŠ zajímajících se o výpočetní techniku, grafiku, zpracování zvuku a videa. Softwarová stránka je taktéž rozvíjena nejen výukou programování ve vyšších programovacích jazycích ale také aplikací – her pro tablety a smartphony (mobilní aplikace s OS Android).

Kromě všeobecných vzdělávacích předmětů včetně dvou cizích jazyků (AJ a NJ) jsou žáci v odborných předmětech v následujících oblastech:

  • návrh a správa počítačových sítí
  • správa operačních systémů
  • tvorba webových stránek a aplikací
  • zpracování zvuku a videa
  • 2D a 3D grafika, 3D tisk
  • 3D virtuální realita
  • programování her a aplikací na mobilních platformách a PC
  • tvorba a správa databází
  • management a podnikání v IT

Odborné znalosti žáků škola potvrzuje školními certifikáty. Tradičně klademe důraz na praxe žáků, z nichž část probíhá ve škole a část ve firmách.

Kromě možnosti studia na dalším stupni škol, mohou absolventi uplatnit své znalosti v širokém spektru působnosti v IT od práce v oblasti aplikačního software (textové a grafické editory, tabulkové kalkulátory, prezentační a komunikační software, databázové systémy, webové aplikace, …), využívání digitálních médií (tvorba a zpracování zvuku a videa), 2D i 3D grafiky přes programátorské dovednosti, tvorbu a správu webů a databází, správu a diagnostiku počítačových systémů a sítí po prodej výpočetní techniky a programového vybavení, management a provoz v IT firmách. Absolvent také získá předpoklady provozovat ve své profesi samostatnou podnikatelskou činnost. Uplatnitelnost absolventů IT oborů zejména se znalostmi programování a databází je velká, viz. analýzy NÚV.

Díky již tradičně kvalitní přípravě taktéž k možnosti studia na VŠ či VOŠ.