Školní jídelna je i v provozu pro zaměstnance (a v době výuky samozřejmě hlavně pro žáky 🙂 , pro mimoškolní strávníky také, ale až do odvolání mimořádných opatření vlády výdej stravy jen okénkem ze dvora (do jídlonosičů). 

Pravidla pro výdej stravy jsou od 1.9. 2020 aktualizována pro zajištění zvýšených hygienických požadavků pro provoz ve školním roce 2020/21 a další (dle MŠMT a MZd)

Na středu 1.9. mají obědy jen žáci ubytovaní v DM (seznam pro ŠJ upřesňuje vedoucí vychovatel), ostatní žáci až od čtvrtka 2.9. (ti, který budou mít čip pro objednání a výdej během 1.9. zaregistrovaný u vedoucí školní jídelny).

V době standardního provozu pro externí strávníky je jídlo vydáváno do vlastních jídlonosičů – to okénkem u vchodu do kuchyně ze dvora (cena od 1.9.2020 je 74,-) nebo v jídelně „na talíř“ (cena od 1.9.2020 je 76,-) –  to od 1.9. pouze v době od 11:00 do 11:30 (při vstupu do školy mimoškolní strávníci využívají roušku a desinfekci rukou). Zájemci o stravování se mohou přihlásit u vedoucí školní jídelny – kontakty jsou níže.

Jídelní lístek

Jídelníček 11.10. – 15.10.2021
Jídelníček 18.10. – 22.10.2021
Jídelníček 25.10. – 29.10.2021
Jídelníček 1.11. – 5.11.2021

 

S. Syblíková, vedoucí kuchařka
Bc. H. Hajníková, DiS, vedoucí šk. jídelny
email: stravovani@blek.cz
telefon: vedoucí jídelny 383 412 217
telefon kuchyně: 383 412 222

Provozní doba kanceláře vedoucí jídelny (přízemí, dveře č. 13)

Pondělí                 7:00 – 12:00

Úterý                    7:00 – 12:00

Středa                  7:00 – 12:00

Čtvrtek                7:00 – 12:00

Pátek                    7:00 – 12:00

Obědy lze odhlašovat nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne.

Ceny stravování pro žáky školy (platné od školního roku 2020/21, tedy od září 2020): cena za oběd Kč 37,- (pro žáka, platí jen hodnotu potravin, režii hradí stát), za celodenní stravu žák ubytovaný v DM platí Kč 99,-.