Čtvrtletní třídní schůzky jen distančně:


Na pátek 12. 11. byly původně plánovány „třídní schůzky“. Z důvodu opět ne zcela ideální epidemické situace nejsou „čtvrtletní třídní schůzky“ v tomto termínu konány prezenčně, ale budou jen dálkovým distančním způsobem (online). Rodiče prosíme, aby využili distančních způsobů kontaktování třídních (případně dalších vyučujících) a to kdykoli bude třeba. V pátek 12. 11. by měli být třídní a vyučující u svého mailu (případně telefonu v kabinetě) v době cca od 12 do 15 hodin, ale zejména mailem je lze kontaktovat kdykoli (samozřejmě s reakcí zřejmě až další školní den). Telefonické spojení obecně využívejte jen výjimečně (zvláště během vyučovacích hodin opravdu telefonovat nelze) spíše využijte mail ve známém tvaru prijmeni (zavináč) blek.cz  (kontakty jsou na webu školy www.blek.cz). S třídním, prosíme, bez odkladu konzultujte zejména případné problémy (studijní či jiné) žáků. Kontaktovat v případě potřeby můžete i výchovnou poradkyni Mgr. Žihlovou (studijní záležitosti) nebo i metodika prevence „rizikového chování“ Mgr. Hanzlíčka. V nutných případech si samozřejmě domluvte i osobní schůzku ve škole (s třídním, ředitelem či jinými pedagogy).

 

 

Informace pro žáky (a jejich rodiče) přijaté ke studiu od 1.9.2021:

informace budou poštou či mailem odeslány do poloviny července (všeobecné informace ke studiu včetně učebnic, informace k přihlašování k ubytování v domově mládeže i k platbám za stravování, k omlouvání, k volným dnům v roce 2021/2022 atd…). Tyto informace „pro prváky“ si od poloviny července můžete stáhnout ZDE.

Termíny maturitních zkoušek:

Didaktické testy společné části MZ: 24. až 26. 5. 2021

Praktická MZ: 28. 5. 2021

Profilová ústní MZ: 9. až 10. 6. 2021 4. A     7. až 8. 6. 2021 4. B    7. až 8. 6. 2021 4. C

Provozní doba sekretariátu – Po dobu prázdnin osobní návštěvu sekretariátu (ředitele) domlouvejte, prosím, předem telefonicky nebo e-mailem.

V době, kdy je opatřením Vlády ČR zrušena prezenční výuka ve škole a nahrazena DISTANČNÍ VÝUKOU (dle stálého rozvrhu s případnými změnami uvedenými pro daný den) jsou žáci povinni sledovat „TEAMS“ (a „školní mail“), web školy. Účast na distanční výuce (a případných prezenčních praxích) je povinná.

INFORMACE KE KONCI 1. POLOLETÍ a INFORMACE K VÝUCE NA ZAČÁTKU ÚNORA OBDRŽELI ŽÁCI NA „ŠKOLNÍ“ MAIL A JSOU UVEDENY I ZCELA DOLE NA TÉTO STRÁNCE

V pondělí 26.10. a úterý 27.10 a také 21. a 22. prosince bylo plánováno ředitelské volno (před svátkem a prázdninami), které se změnilo na „ministerské“. Prezenční výuka by měla být obnovena po podzimních prázdninách.

LOŇSKÉ Informace pro žáky (a jejich rodiče) přijaté ke studiu od 1.9.2020:

informace byly poštou odeslány dne 2.7.2020 (v obálce jsou všeobecné informace ke studiu včetně učebnic, informace k přihlašování k ubytování v domově mládeže i k platbám za stravování, k omlouvání, k volným dnům v roce 2020/2021 atd…). Tyto informace „pro prváky“ si od 3.7. můžete stáhnout i zde:

LOŇSKÉ Informace rodičům a žákům 1. rocniku_2020_2021

LOŇSKÉ Informace k platbám za obědy

LOŇSKÉ Informace pro ubytované na DM

 

Formuláře

Zde si můžete stáhnout některé potřebné formuláře: