Termíny maturitních zkoušek:

Didaktické testy společné části MZ:

24. až 26. 5. 2021

Praktická MZ:                                                

28. 5. 2021

Profilová ústní MZ:

9. až 11. 6. 2021 4. A
7. až 8. 6. 2021 4. B
8. až 8. 6. 2021 4. C

Provozní doba sekretariátu – Po dobu omezení prezenční výuky osobní návštěvu sekretariátu (ředitele) domlouvejte, prosím, předem telefonicky nebo e-mailem.

V době, kdy je opatřením Vlády ČR zrušena prezenční výuka ve škole a nahrazena DISTANČNÍ VÝUKOU (dle stálého rozvrhu s případnými změnami uvedenými pro daný den) jsou žáci povinni sledovat „TEAMS“ (a „školní mail“), web školy. Účast na distanční výuce (a případných prezenčních praxích) je povinná.

INFORMACE KE KONCI 1. POLOLETÍ a INFORMACE K VÝUCE NA ZAČÁTKU ÚNORA OBDRŽELI ŽÁCI NA „ŠKOLNÍ“ MAIL A JSOU UVEDENY I ZCELA DOLE NA TÉTO STRÁNCE

V pondělí 26.10. a úterý 27.10 a také 21. a 22. prosince bylo plánováno ředitelské volno (před svátkem a prázdninami), které se změnilo na „ministerské“. Prezenční výuka by měla být obnovena po podzimních prázdninách.

Informace pro žáky (a jejich rodiče) přijaté ke studiu od 1.9.2020:

informace byly poštou odeslány dne 2.7.2020 (v obálce jsou všeobecné informace ke studiu včetně učebnic, informace k přihlašování k ubytování v domově mládeže i k platbám za stravování, k omlouvání, k volným dnům v roce 2020/2021 atd…). Tyto informace „pro prváky“ si od 3.7. můžete stáhnout i zde:

Informace rodičům a žákům 1. rocniku_2020_2021

Informace k platbám za obědy

Informace pro ubytované na DM

 

Formuláře

Zde si můžete stáhnout některé potřebné formuláře:

 

Vážení žáci SOŠ Blatná, pročtěte si níže uvedené informace.

Informace k výuce na začátku 2. pololetí:

Dodatek k 15.2.:

Změny od 15.2. JSOU JIŽ UPŘESNĚNY – VŠECHNY TŘÍDY JEN DISTANČNÍ VÝUKA (POVINNÁ V TEAMS). (Dle opatření Vlády ČR z večera 14.2. všichni distančně až do 28.2.)
(Pozor na některé přesuny hodin z důvodu školení vyučujících).

Od března doufáme, že alespoň 4. ročník již prezenčně a snad i některé vypsané prezenční praxe (2.A, 3A a 3B, případně 1.A) . Nutno sledovat změny.

Pokud by snad pokračovala také rotační prezenční výuka nižších ročníků (zatím asi ne…), tak v prvním březnovém týdnu  od 1.3. do 5.3. prezenčně 2. ročník ( a 1. a 3.ročník distančně) a v týdnu následujícím (od 8.3.) naopak (tedy 1. a 3. ročník prezenčně) a takto by „rotace“ probíhala i v dalších týdnech.

V době prezenční výuky žáci v budově školy nosí roušky/respirátory (i při výuce) a dodržují i ostatní platná pravidla prevence a je dodržováno nemísení skupin i při výdeji stravy (dodržován rozpis). Do odvolání je v době prezenční výuky zrušena tělesná výchova.

Opatření Vlády ČR pro školství od 1. února zřejmě zůstávají beze změny (alespoň dle twittru ministra a tiskové konference premiéra z 27.1.). Tedy nejméně AŽ DO PÁTKU 5.2. POUZE DISTANČNÍ VÝUKA VŠECH TŘÍD (POVINNÁ V TEAMS).
Jarní prázdniny jsou v našem okrese v týdnu od 8. února.
Doufáme, že co nejdříve bude možná alespoň prezenční výuka 4. ročníku a některé prezenční praxe (u nás potřebné hlavně u 1A, 2A, 3A a 3B)…

Informace k ukončení 1. pololetí: 

Dnem 28. 1. 2021 byl ukončeno 1, pololetí. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí máte vytištěný u třídních a v souladu s opatřením MŠMT je obdržíte hned první den obnovené prezenční výuky (zatím nelze upřesnit kdy, nutno vyčkat změn v opatřeních Vlády ČR). Někteří obdržíte rovněž pochvalu za vynikající prospěch (a tím i přístup i k distanční formě výuky, která bohužel v tomto pololetí převládla). Několik žáků bohužel plnění povinností žáka během (samozřejmě povinné) distanční výuky zanedbávalo do té míry, že logické horší hodnocení doprovodí i napomenutí třídního za neplnění povinností žáka (dle školního řádu).

Již nyní samozřejmě vidíte (žáci i rodiče s přístupem do systému Bakaláři) v přehledu průběžné klasifikace i výslednou známku z daného předmětu za 1. pololetí (měla by být vidět i po překlopení do 2. pololetí). Mnozí z Vás díky poctivému přístupu k distančně zadávaným hodinám jste si prospěch mnohde i vylepšili, pokud je klasifikace horší, tak většinou s velkým přispěním toho, že jste někteří ke studiu distančnímu přistoupili méně poctivě (mnohdy i bez přečtení si zadaného nebo online účasti a bez odevzdání požadovaných úkolů a i bez reakce na výzvy k nápravě). Pololetní klasifikace je jen poločasem, takže každý má šanci znalosti vylepšit (a jedničkáři samozřejmě udržet).

Protože bohužel ještě nějaký týden musíme vydržet bez prezenční výuky, tak Vám přejeme hodně zdraví a sil do pokračování distanční výuky, které se pokud možno věnujte v době, kdy by hodina byla dle rozvrhu (u online hodin je to samozřejmé, ale neodkládejte nastudování ani u vyvěšených zadání). Není nejdůležitější „známka“, ale nabyté znalosti a dovednosti a při distančním studiu záleží ještě více než obvykle na vašem přístupu. Budete-li mít se studiem jakýkoli osobní či technický problém, tak se bez odkladu domluvte s vyučujícím nebo třídním a vše lze nějak vyřešit. Možné jsou i individuální konzultace ve škole (ale samozřejmě jen po domluvě a z vážných důvodů s dodržením všech preventivních opatření).

I když si to část veřejnosti neuvědomuje, tak Vy i my dobře víme, že výuka (alespoň na SŠ) i distančně pokračuje a Vás i učitele to stojí dost času a úsilí. Snažme se, ať je přes všechny obtíže co nejefektivnější.

Mnoho zdraví a úspěchů ve 2. pololetí, těšíme se na viděnou po obnovení prezenční výuky.