Welcome to our school! Die Fachschule in Blatná
Snižení energetické náročnosti SOŠ Blatná Jihočeský kraj Město Blatná Ministerstvo školství grant Logo STYRAX Windows Phone 8 ProgeCad

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!

Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745

Dny otevrenych dveri

Střední odborná škola Blatná má více jak padesátiletou tradici. V roce 2013 oslavila již 55. výročí existence.
V současné době SOŠ Blatná nabízí tyto tři obory:

     Obchodní akademie

     Moderní informační technologie, Management v IT

     Elektronické počítače, CNCŠkola je moderně vybavena, má pět učeben výpočetní techniky, každý z počítačů je připojen na školní síť a na internet. Modernizací prošel také areál školy, který nabízí travnaté hřiště pro softbal a pro malou kopanou, asfaltové volejbalové, nohejbalové a basketbalové hřiště a stoly pro stolní tenis. Všechny budovy školy mají od podzimu 2014 nová okna a doplněné zateplení obvodových zdí a střech.
Součástí areálu je rovněž tělocvična a domov mládeže - vše propojeno spojovací chodbou. V budově školy je i školní jídelna.
Fotografie školy a jejího vybavení si můžete prohlédnout ve složce fotogalerie.

Studenti i pedagogové se zapojují do mezinárodních projektů, eTwinnigový projket školy byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším mezinárodním eTwinnigovým projektem středních škol v celé Evropě! Někteří absolventi pokračují ve studiu v zahraničí. Velké procento žáků se každoročně dostává na vysoké školy, především s technickým a ekonomickým zaměřením.


Škola má v areálu vlastní jídelnu a domov mládeže s dostatečnou kapacitou. SOŠ Blatná je „státní“ (přesněji krajskou) školou, studium je tedy bezplatné (bez školného). Je připravováno vyřešení bezbariérového přístupu do areálu školy, šatny jsou nově vybaveny uzamykatelnými skříňkami.

Během osobní návštěvy školy si můžete prohlédnout celý areál školy, mimo jiné pět špičkových počítačových učeben, přednáškový a kulturní sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí – projektory budou ve všech učebnách, využívá se i interaktivních tabulí, jako písáren se využívá učeben VYT, dále elektrotechnické laboratoře, posilovna, tělocvična s umělým povrchem, venkovní hřiště navazující na krásné klidné prostředí zámeckého parku (celá škola je obklopena zelení), knihovna s informačním centrem, školní jídelna i domov mládeže (s dvou a třílůžkovými pokoji se sprchou a WC, WiFi připojení k Internetu).

Škola má dobré podmínky pro sportovní vyžití žáků, v atletice škola získává přední umístění ve středoškolském poháru, oblíbené jsou i odbíjená, florbal, basketbal, malá kopaná a softbal (škola má softbalové hřiště). Ve volném čase žáci využívají venkovní hřiště, tělocvičnu, posilovnu, samozřejmostí je přístup k počítačům i po vyučování, žáci mají přístup do počítačových učeben včetně využití Internetu a softwaru školy od pondělí do čtvrtka každý den až do 18:00 (v úterý a ve čtvrtek lze i večer). Všechny počítače jsou připojeny na Internet linkou s vysokou propustností. V areálu jsou nápojové automaty. Školní kuchyně je známá kvalitou jídel. Při zajišťování některého vybavení (např. Internet) a akcí pomáhá i Nadační fond školy. Škola udržuje mezinárodní spolupráci např. se školami v Portugalsku, Polsku, Turecku, Španělsku, Itálii a Litvě (projekty Comenius), možnosti zahraničních pobytů žáků (možnost studia i ve Skotsku, v minulých letech i v USA atd.), mezinárodní komunikace prostřednictvím e-Twinningu probíhá průběžně a škola je v eTwinnigu nejlepší střední školou v rámci celé Evropy (ocenění v roce 2014).

Další informace o škole získáte při osobní návštěvě, na adrese:

SOŠ Blatná, V Jezárkách 745,
388 17 Blatná

tel. 383 412 211
web: www.blek.cz
e-mail: skola@blek.czaktuality

Příprava na jednotné přijímací testy: KURZ ZDARMA

Na všechny školy v ČR s maturitními obory se počínaje jarem 2017 přijímá s povinným vykonáním "jednotných přijímacích testů" z češtiny a z matematiky. Informace najdete např. na webu msmt.cz nebo cermat.cz kde jsou zatím ukázky loňských "cvičných" testů viz ZDE.
Nové ilustrační ukázky "Cermat" zpřístupní středním školám koncem ledna (a veřejně je vyvěsí až v půli února). SOŠ Blatná zájemcům nabízí PŘÍPRAVNÝ KURZ spočívající v komentovaném konzultačním rozboru ilustračních přijímacích testů (a to ZDARMA, na rozdíl od některých jiných SŠ). Termín přípravného kurzu: PŘÍPRAVNÝ KURZ na jednotné přijímací testy z ČEŠTINY bude v SOBOTU 28.ledna 2017 od 9:00 (do cca 12) a PŘÍPRAVNÝ KURZ na jednotné přijímací testy z MATEMATIKY bude o pololetních prázdninách v PÁTEK 3.února 2017 od 9:00 (do cca 12). Stačí se dostavit s psacími potřebami do SOŠ Blatná (kurz je zdarma). Obecnou konzultaci k obsahu staršího loňského cvičného testu poskytnou vyučující MAT a ČJL také během dne otevřených dveří v pátek 20.1.2017

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Zde jsou ke stažení kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, které se bude konat v dubnu 2017. Kritéria zde. Přihlášku nutno škole doručit do 1.března! Blžší informace v odkazu Přijímání žáků. Doporučujeme návštívit den otevřených dveří 20.1. nebo si domluvit prohlídku školy na jakýkoli jiný den.

Den otevřených dveří i s 3D virtuální realitou

Ředitelství Střední odborné školy Blatná zve žáky devátých tříd a jejich rodiče i ostatní zájemce o studium k osobní návštěvě a prohlídce areálu školy. Škola je zájemcům otevřena kterýkoli jiný pracovní den (po telefonické či mailové domluvě). Další ze dnů otevřených dveří bude v pátek 20.1. 2017 (celý den do 16:00). Tento den bude zaměřen zejména na MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE včetně konstrukce a programování robotů, programování CNC a 3D tisku, programování pro PC i aplikací pro "chytré telefony", grafika, zpracování videa a asi nejatraktivnější budou UKÁZKY 3D VIRTUÁLNÍ REALITY včetně možnosti proletět se s pomocí špičkových 3D brýlí umělou krajinou a galerií, kterou předvede host Jan Freiberg, kurátor volyňské Galerie Na shledanou. Současní žáci školy již ukázku viděli viz aktualita níže a dokumentace ve fotogalerii školy FOTO z dřívější akce
Prezentovat se bude i blatenská elektrotechnická firma VISHAY.

3D virtuální realita v SOŠ Blatná NOVĚ i PRO VEŘEJNOST

Níže uvedená akce se zopakuje I PRO VEŘEJNOST během DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v PÁTEK 20.2. -viz aktualita výše!
V největší ze šesti počítačových učeben SOŠ Blatná se pro žáky SOŠ se v pondělí 12.12. uskutečnila prezentace umělecky ztvárněné 3D virtuální reality. Pro prváky a druháky a část třeťáků z oborů Elektronické počítače a Informační technologie ukázky špičkově vytvořené 3D virtuální galerie a krajiny předvedli hosté Jan Freiberg, kurátor volyňské Galerie Na shledanou, a Vojtěch Rada, architekt virtuální reality. Většina žáků se pomocí kvalitních 3D virtuálních brýlí proletěla budovami i krajinou. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii školy a na facebooku školy. S Galerií Na shledanou SOŠ Blatná spolupracuje i na instalaci a propagaci umělecky ztvárněných siluet ptáků sloužících k nalepení na vnější strany zrcadlících se oken a bránících nárazům a úhynům ptactva. O této aktivitě budeme v budoucnu informovat detailněji.
FOTO z akce

Účetní olympiáda na VŠE v Praze

Pod vedením Květoslavy Plechaté se tým studentů SOŠ BLATNÁ zúčastnil Účetní olympiády pro střední školy 2016 a řešení modelové studio bylo hodnoceno jako vynikající. Děkujeme za reprezentaci školy. Diplom zde.

Počítačový kroužek pro žáky ZŠ je i v roce 2016/17

Stejně jako v předchozích letech bude od října 2016 v SOŠ Blatná otevřen počítačový kroužek pro žáky základních škol (zdarma!). Mohou si vyzkoušet tvorbu webových stránek, programování nebo práci s grafickými programy a další dovednosti dle domluvy. Kroužek probíhá od 7. října každý pátek od 14 hodin.

Více informací naleznete zde.

CERTIFIKACE odborných znalostí

Počínaje školním rokem 2015/16 SOŠ Blatná žákům průběžně vydává "školní" certifikáty osvědčující absolvování ucelených bloků odborných znalostí. Na konci daného ročníku či bloku odborných praxí obdrží žák, který odbržel za danou oblast alespoň hodnocení "dobrý", písemný certifikát přesně pojmenovávající odborné znalosti a dovednosti v daném oboru (např. z oblasti ekonomiky a účetnictví, marketingu, manegementu, kancelářského softwaru, operačních systémů (IT instalací), webových technologií, programování (včetně CNC), počítačové grafiky, svařování optických kabelů, ale i o účasti v mezinárodních projektech či o obhajobě žákovského projektu). Tyto certifikáty budou konkretizovat a doplňovat ročníková vysvědčení (obsahující jen strohé názvy předmětů) a maturitní vysvědčení (to obsahuje i specifikaci profilových zkoušek, ale ta nemůže přesně popsat dílčí bloky odborných kompetencí).

Obhajoby žákovských projektů

V týdnu od 20. února v sále SOŠ Blatná probíhají obhajoby žákovských projektů žáků 4. ročníku (všech oborů) formou počítačové przentace a obhájení závěrečné práce v rámci předmětu praxe. Tato forma žákovských projektů byla vysoce hodnocena i v poslední inspekční zprávě. Žáci elektrotechnického oboru Elektronické počítače předvádějí a obhajují vlastní elektrotechnický výrobek (a jeho dokumentaci), žáci oborů Informatika v ekonomice a Obchodní akademie obhajují informatickou či ekonomickou odbornou práci zpracovanou na základě předcházející souvislé praxe ve spolupracujících podnicích a organizacích.

Pozdrav od Rolanda

Pozdrav od našeho na dálku adoptovaného syna Rolanda z ugandské Buhomy. Dopis zde.

Výsledky Vánoční laťky 2016

Závodů ve skoku vysokém s hudbou se zúčastnilo 33 závodníků z šesti škol! Děkujeme všem za účast. Budeme se těšit příští rok!
Výsledky
Fotky
Pozvánka zde!!

Deváťáci z blatenských ZŠ v SOŠ Blatná

V pondělí 28.11. a v úterý 29.11.2016 SOŠ Blatná postupně navštívili žáci 9. ročníků ze ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ze ZŠ J. Á. Komenského Blatná. Seznámili se s obory i s učebnami a vybavením a navštívili i ukázky výuky.
Fotodokumentaci z prohlídky SOŠ Blatná pro zájemce z blatenských ZŠ najdete ve fotogalerii školy nebo na Facebooku školy.
Další zájemci o studium si postupně domlouvají individuální prohlídky školy, případně se chystají na den otevřených dveří 20. 1. 2017.

Okresní kolo SŠ volejbale

Dne 22.11. 2016 se ve Strakonicích utkaly volejbalové týmy středních škol v kategorii chlapců a dívek. Zúčastnilo se celkem 10 týmů. Výborně se dařilo družstvu chlapců SOŠ Blatná, které obsadilo druhé místo za Gymnáziem Strakonice. Mladý tým dívek z druhého ročníku SOŠ Blatná tentokrát „sbíral zkušenosti“ a obsadil 5. místo. Hráčům i hráčkám děkujeme za reprezentaci školy.

Účetní olympiáda

Pro školní rok 2016/2017 vyhlásila katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze Účetní olympiádu pro studenty středních odborných škol. Zadání soutěžního úkolu pro první kolo bylo zveřejněno na začátku září 2016. Termín odevzdání 10. listopadu 2016. Účastní se studentky 4.C: Zuzana Havrdová, Marcela Viktorová, Pavla Šimková pod vedením Ing. Plechaté. Samostatně dle zadání řeší modelovou situaci podniku dvou let. Účtování účetních operací uskutečňují studentky v programu MONEY S3. Příklad je zpracovaný až do účetní uzávěrky, včetně výpočtu daně z příjmu a včetně zpracování kompletní účetní závěrky. Výstup, který se posílá k vyhodnocení je zpracovaná hlavní kniha, která obsahuje přibližně 50 stránek – posílá se elektronicky, dále se zpracovává Příloha k účetní výkazům (zkrácená výroční zpráva – hodnotí se správnost údajů a dále grafické zpracování), ta se posílá elektronicky a dále poštou do termínu odevzdání.

Adopce sirotka z Ugandy

Žáci a zaměstnanci školy "adoptovali" malého chlapce z ugandské Buhomy v rámci charitativní akce společnosti BwindiOrphans. Vybraný příspěvek umožní "našemu" Rolandovi zajistit náklady spojené se školní docházkou a celoroční stravování. Podrobnosti najdete na webu www.bwindiorphans.org, Roland Akampurira je v odkaze Děti - Adoptované. SOŠ Blatná samozřejmě bude Rolanda podporovat i další roky školní docházky. Počátkem dubna jsme od ROLANDA obdrželi PODĚKOVÁNÍ a PŘÁNÍ do roku 2016. Loni poslal zprávu o ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ 3.ročníku a postupu DO 4.TŘÍDY (vysvědčení najdete na výše uvedeném webu). Podporou sirotků z Buhomy nacházející se u NP Bwindi se navíc nepřímo přispívá i k ochraně mimořadné přírodní lokality kde v pralese žijí poslední horské gorily a podporou místních obyvatel lze zabránit tlaku na kácení pralesa a hledání příjmů z pytlačení. SOŠ Blatná může (kromě jiných environmentálních besed či vycházek) nabídnout školám i promítání fotografií a přednášku o přírodě Ugandy - informace u ředitele školy. Pro žáky SOŠ tato environmentální přednáška již proběhla a bude zařazena znovu v rámci výuky ekologie.

Úspěch Sport Roadshow 2016

Děkujeme všem návštěvníkům za to, že se zastavili na akci Sportovní ROADSHOW 2016 pořádané na půdě SOŠ Blatná. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde:ROADSHOW 2016 -SOŠ Blatná

Tradiční státní zkoušky z grafických disciplín jsou obnoveny

Termíny státních zkoušek z psaní na klávesnici a obchodní korespondence začaly v dubnu 2016 pod dozorem zkušebních komisařů Státního těsnopisného ústavu NÚV Praha přímo ve školách. Na naší škole se uskuteční v pátek 17. června 2016. Zatím se přihlásilo 17 studentů. Další zájemci se mohou přihlásit u Ing. Hany Augustinové (e-mail augustinova(zavináč)blek.cz). Poplatek činí 600,- Kč. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Veškeré podrobné informace k realizaci zkoušek, včetně vydané vyhlášky, zkušebního řádu jsou uveřejněny na stránkách www.nuv.cz společně s formuláři předtisků a typovými úlohami se správnými řešeními. U státních zkoušek přejeme hodně štěstí a hbité prsty!

PišQworky - AKTUALIZACE

V soutěži pIšQworky 2016 aneb skoč do XO po hlavě 2 školní kola proběhla v SOŠ Blatná 20. 10. a 25. 10. Prvního listopadu jsme se zúčastnili oblastního kola. Pořadatelskou školou bylo Gymnázium Strakonice, kde se potkalo devět pětičlenných družstev (většinou to byli studenti místního gymnázia a pak SOŠ Prachatice a tým naší školy: kapitán Jiří Benedikt ze 4.C a členové týmu: Václav Kučera, Jan Čada, Matěj Michálek ze 3.A, Ladislav Hořejší a Adam Jastraban (náhradník) ze 2.B.). Spolupořadatelem je Masarykova universita, její studenti celý turnaj organizovali, seznámili přítomné s pravidly a dodali speciální bitevní arény. Náš tým BLEK měl opravdu silného kapitána (prohrál jen jediné utkání), silného bojového ducha, ale také silné soupeře. Celý tým prožil příjemné dopoledne, kdy si všichni poměřili své duševní schopnosti s ostatními a příště už budou vědět, jak takový turnaj probíhá. Foto zde (oblastní kolo) a zde školní kola

Maturitní ples třídy 4ABC dne 14.10.

MATURITNÍ PLES třídy 4.A, 4.B, 4.C úspěšně proběhl jako jeden z prvních "maturáků" roku již 14.10.2016, od 19:00 v KD Písek. Pozvánka zde.

Výběrová řízení

Zveřejněna nová výběrová řízení na obnovu výtahu na DM a nákup CNC frézky. Viz výběrová řízení

Matika Mailem

Matika Mailem, originální příprava ke státní maturitě zdarma!

Okresní kolo ve stolním tenise Volyně

13. 10. 2016 se chlapci a děvčata účastnili okresního kola ve stolním tenise pořádané SPŠ a VOŠ Volyně. Chlapci ve složení Hájek J., Jastraban A., Stulík P. a Drůba M. obsadili 5. místo, kdy porazili v posledním zápase SŠ a JŠ Volyně. Tým děvčat ve složení Šimková A. a Třeštíková P. obsadily krásné 2. místo, kdy těsně prohrály pouze první zápas. Všechny ostatní s přehledem zvládly. Děkujeme za reprezentaci a do budoucna držíme palce. Foto zde.

Atletický Corny pohár středních škol v Blatné

SOŠ Blatná dne 20. září jako již tradičně pořádala okresní přebor středních škol v lehké atletice (za spolupráce s DDM Strakonice, ASŠK a s TJ Blatná). Po zajímavém průběhu a s nadšenými výkony atletek a atletů v obou kategoriích zvítězilo Gymnázium Strakonice (s postupem do krajského kola Corny poháru), naši atleti a atletky skončili na 3. místě. FOTO - stupně vítězů

Beseda s ministrem průmyslu a obchodu a senátorem

V pátek 24.6.2016 v sále SOŠ Blatná proběhla beseda s panem ministrem průmyslu a obchodu ČR Ing. Janem Mládkem, CSc. a panem senátorem Ing. Karlem Kratochvílem v přítomnosti místostarosty města Blatné a s přizváním žáků SOU Blatná. Hosté pohovořili s žáky a pedagogy na téma EU včetně právě aktuálního "brexitu", problémů v rámci EU a rozvoje průmyslu, obchodu a zemědělství v ČR. Podpořili i důraz na odborné a technické vzdělávání, ke kterému mají obě blatenské školy vhodné zaměření.

Webkamera u "školních" poštolek - vyvedeno!

V březnu byl opět zprovozněn přímý přenos z webkamery u hnízda poštolek hnízdících na balkóně v nejvyšším patře budovy domova mládeže. Od 3.4. jsou postupně snášena vajíčka. Sneseno bylo 6 vajec, vylíhla se 4 mláďata - kroužkována: dne 30.5.2016 (za asistence žáků v rámci "environmentální výchovy") a DNE 15.6. VYLETĚLA z hnízda. Přenos zajišťovaný žáky a zaměstnanci SOŠ Blatná lze sledovat na webkameře zde Případně podrobnosti i z let minulých jsou na webu spolupracující ZO ČSOP Blatná zde.

Nový rozvrh pro rok 2016/2017

V části "Žákům a rodičům" již je vyvěšen nový rozvrh, drobné změny ještě mohou nastat. Ve čtvrtek 1.9. bude zahájen nový školní rok (tento den pouze třídnické hodin, organizační pokyny a bezpečnost práce, výuka dle rozvrhu začíná 2.9.). Všichni pedagogové jsou ve škole již od pátku 26.8. Všem žákům přejeme úspěšný průběh školního roku 2016/17 u čtvrťáků završený maturitou.

Sportovní den školy

Ve středu 30. 6. 2016 je tradiční celoškolní SPORTOVNÍ DEN se soutěžemi v odbíjené, softbalu, florbalu, malé kopané, stolním tenisu i se soutěží "velkých mozků".Foto ze sportovního dne zde! Třeťáci před ním mají sportovně turistický kurz (zahrnující mimo jiné i adrenalin park v Hluboké, pěší i cyklistické výlety po okolí, návštěvu kuželny či tenisových kurtů atd.). Foto ze sportovního týdne 3. ročníků zde!

MATURITY

V pátek 6. 5. proběhla praktická maturitní zkouška z odborných předmětů a již od 2. do 5. 5. maturanti absolvovali didaktické testy z ČJL a z matematiky nebo z cizího jazyka (ANJ či NEJ) a také písemné práce z ČJL a z ANJ nebo z NEJ. V týdnu od 16. 5. 2016 pak proběhnou ústní zkoušky z ČJL a cizího jazyka a ústní zkoušky z odborných předmětů: podle oboru z elektrotechniky, z operačních systémů, z ekonomiky, z účetnictví případně z nepovinných předmětů. Předání maturitních vysvědčení bude tradičně na zámku v Blatné ve čtvrtek 26. 5. a to od 13:00 pro absolventy oborů Elektronické počítače (4.A) a Informatika v ekonomice (4.B) a od 13:45 pro Obchodní akademii (4.C). Přejeme všem maturantům úspěšné prokázání ve škole nabytých znalostí a dovedností a radostnou cestu na slavností převzetí zaslouženého maturitního vysvědčení.