SOŠ Blatná žákům průběžně vydává „školní“ certifikáty osvědčující absolvování ucelených bloků odborných znalostí. Na konci daného ročníku či bloku odborných praxí obdrží žák, který obdržel za danou oblast alespoň hodnocení „dobrý“, písemný certifikát přesně pojmenovávající odborné znalosti a dovednosti v daném oboru (např. z oblasti ekonomiky, marketingu, managementu, kancelářského softwaru, IT instalací, programování (včetně CNC), svařování optických kabelů, ale i o účasti v mezinárodních projektech či o obhajobě žákovského projektu). Tyto certifikáty budou konkretizovat a doplňovat ročníková vysvědčení (obsahující jen strohé názvy předmětů) a maturitní vysvědčení (to obsahuje i specifikaci profilových zkoušek, ale ta nemůže přesně popsat dílčí bloky odborných kompetencí).