Zaměření poradenských služeb:

  • prevence a řešení výukových a výchovných potíží s žáky a jejich rodiči
  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků s vývojovými poruchami učení, popřípadě se zdravotním postižením a žáků, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin
  • kariérové poradenství, volba povolání
  • vyhledávání a péče o nadané děti
  • prevence sociálně patologických jevů a šikany
  • poradenství při řešení problematiky sociálně patologických jevů a šikany v počátečním stadiu
  • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

 

V týmu Školního poradenského pracoviště při SOŠ Blatná pracuje:

Ing. Mgr. Pavel Kotrouš – ředitel školy

Mgr. Lenka Žihlová – výchovný poradce

Konzultační hodiny: Út 11:50 – 13:20, Čt 11:50 – 12:35

Kontakt: zihlova@blek.cz

Mgr. Dalibor Hanzlíček – metodik prevence rizikového chování žáků

Konzultační hodiny: Út 9:40 – 10:25, Čt 9:40 – 10:25

Kontakt: hanzlicek@blek.cz