Profil zadavatele:

 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745  

v elektronickém systému evidence veřejných zakázek (Tenderarena) naleznete zde