Při SOŠ Blatná pracuje samostatný Nadační fond SOŠ Blatná (IČO 47254831), vedený správní radou – podle schváleného statutu. Finanční prostředky získávají na účet číslo 250251910/0300 u Poštovní spořitelny z darů fyzických i právnických osob (včetně darů žáků a zaměstnanců školy). Nadační fond přispívá na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a vybavení školy sloužícího žákům, podporuje nadané studenty, sportovní i jinou zájmovou činnost žáků školy. Výrazně se podílí na financování internetového připojení školy. V rámci Nadačního fondu se zvláštním podúčtem působí i softbalový oddíl školy Bangles. Do 2. 7. 1998 působil fond pod názvem Nadace SOŠ Blatná, od tohoto data zapsán v souladu s novým zákonem o nadacích jako Nadační fond SOŠ Blatná, IČO i účet zůstal nezměněn. Přehled příjmů a výdajů Nadačního fondu za běžný rok je zveřejňován ve škole, případně na dalších místech. Od školního roku 2004/2005 byla novou předsedkyní správní rady Nadačního fondu SOŠ Blatná zvolena Ing. Hana Augustinová, členy Mgr. Jana Podlešáková, Ing. Jana Prokopcová. Ekonomkou je Ing. Květoslava Plechatá.

Máte-li chuť a možnost přispět do Nadačního fondu SOŠ Blatná, můžete tak samozřejmě učinit na účet číslo 250251910/0300 u Poštovní spořitelny, případně kontaktujte členy správní rady (jedná se o vyučující školy, mail a telefon najdete v odkazu Kontakty) ohledně identifikace případné platby či potvrzení přijetí daru. Předem děkujeme!

Ke stažení

Výroční zpráva NF za rok 2021

Výroční zpráva NF za rok 2020

Výroční zpráva NF za rok 2019

Výroční zpráva NF za rok 2018

Výroční zpráva NF za rok 2017

Výroční zpráva NF za rok 2016

Výroční zpráva NF za rok 2015

Výroční zpráva NF za rok 2014

Výroční zpráva NF za rok 2013

Výroční zpráva NF za rok 2012

Výroční zpráva NF za rok 2011

Výroční zpráva NF za rok 2010

Požadavky na rozpočet NF

Žádost o příspěvek z NF