Výsledky voleb do školské rady

Setkání zákonných zástupců nezletilých žáků k volbám do školské rady. Jelikož končí funkční období školské rady, proběhnou v září 2023 volby rady nové. V pondělí 4. 9. 2023 se bude konat v 9:30 v přednáškovém sále školy shromáždění zákonných...