INFORMACE k výuce v době od 11.3.2020 do ukončení platnosti mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví:

Po dobu platnosti opatření je tedy pro žáky SOŠ Blatná prezenční výuka ve škole zrušena (přerušena) a je nahrazena distanční výukou: žáci samostudují (opakují si) doma s využitím učebnic, sešitů a dalších výukových zdrojů dle zadání od vyučujících. Žáci jsou povinni sledovat web školy (i studentský web v části „predmety“) a svůj mail (nahlášený či aktualizovaný třídním). Od pondělí 16.3. postupně dostávají pokyny k mimořádným úkolům z jednotlivých předmětů k samostudiu vyvěšovaným postupně na serveru určeném studentům (ve složce „predmety“).